zaklada logo
BED je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Članstvo u mrežama

Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam

Indigenous Peoples' and Community Conserved Areas Consortium

Zeleni forum
Javna ustanova NATURA SLAVONICA
Svibanj – mjesec zaštite prirode

EU od 2017. proglašava 21.svibnja Europskim danom mreže Natura 2000 – ekološke mreže koja spaja prirodno vrijedna područja na području svih zemalja EU-a. Prirodno vrijedna područja naše županije možete pogledati na dvije izložbe. Jedna od njih, u suradnji Brodskog ekološkog društva-BED-a i Javne ustanove Natura Slavonica je izložba fotografija Sava: susret kulture i prirode (iz projekta Sava - kultura - Natura) koja je dopunjena prigodnim plakatima u povodu 30 godina BED-a i 90 godine zaštite prašume Prašnik. Ona se nalazi ispred glavnog ulaza u zgradu Brodsko-posavske županije, u Slavonskom Brodu od 20. svibnja – 02. lipnja 2019. Od sredine lipnja bit će postavljena i u holu Gradske knjižnice Slavonskog Broda. Na globalnom nivou, UN je proglasio 22. svibnja Međunarodnim danom biološke raznolikosti želeći naglasiti značajnu ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju. Hrvatski sabor je, 2003. godine, donošenjem Zakona o zaštiti prirode, odredio da se 22. svibnja na taj dan obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj. Sva tri datuma služe kako bi se javnost podsjetila na izuzetnu važnost očuvanja prirode i biološke raznolikosti a tema Međunarodnog dana biološke raznolikosti u 2019. je „Naša bioraznolikost, naša hrana, naše zdravlje.“ Biološka raznolikost je ključna za ljudsko zdravlje i dobrobit. Kvaliteta vode koju pijemo, hrane koje jedemo i zraka koji udišemo ovise o očuvanju svijeta prirode. Raspored svih događanja može se vidjeti OVDJE

ZELENA KNJIŽNICA U SLAVONSKOM BRODU I EDUKACIJA O POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNOM PROGRAMU

Brodsko ekološko društvo (BED) i Gradska knjižnica Slavonski Brod povodom Dana grada Slavonskog Broda i 30 godina rada BED-a otvorili su u četvrtak, 16. svibnja 2019. g u prostorima GKSB-a Zelenu knjižnicu. Kao uvod, Iris Beneš, programska koordinatorica BED-a i predstavnica Zelenog foruma u Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja održala je edukaciju „Poljoprivreda koja štiti prirodu“. Edukacija je bila namijenjena članicama mreže za zaštitu okoliša i prirode u RH, Zelenog foruma ali otvorena i zainteresiranim građankama/ima. Edukacija je dio dvodnevnog programa u kojem će okolišne udruge iz cijele RH dobiti više informacija o poljoprivredno-okolišnom programu u Programu ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, a podržana je sredstvima Mreže za ruralni razvoj. više

  Prekogranični projekt naziva "Inovativnim umom do pametnih škola“ (Innovative minds for smart schools ), INTERREG-IPA CBC Cro-BiH 2016. koji se bavi energetskom obnovom škola ukupne vrijednosti 1.644.127,82 EUR. Projekt će trajati 27 mjeseci u sklopu kojih je planirana energetska obnova jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji (OŠ Sibinj) te 6 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. U Projekt će biti uključeno više od 29.000 učenika, nastavnika i ravnatelja. Glavni fokus projekta su edukacija i osvještavanje koristi energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. AKTUALNO o aktivnostima vezanim za projekt

  Godišnja skupština BED-a (izvještaj za 2018.)

  Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva-BED-a održana je 13.06.2019. godine u Poljancima. Prihvaćeni su izvještaji za 2018. godinu koje su iznijeli predsjednik, programska koordinatorica, računovodstvo i nadzorni odbor. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva odobrila je BED-u Institucionalnu podrške i za 2018.godinu.Godišnja skupština BED 2015 Prekogranični projekt Inovativni umovi za pametne škole (INTERREG-IPA CBC CRO-BIH) je trajao cijele godine. I dalje smo bili vrlo aktivni u lobiranju i zagovaranju, naročito vezano uz zajedničke pašnjake na poplavnim područjima rijeke Save te izvorne pasmine domaćih životinje. Osiguravanje uvjeta za ekološku ispašu stoke presudno je za očuvanje bioraznolikosti zaštićenog pašnjaka Gajna tako da je velik dio aktivnosti BED-a i dalje usmjeren na održavanje uvjeta i usmjeravanje ispaše na tom pašnjaku. Putem uzgoja vlastitog stada izvornih pasmina stoke te svih podržavajućih aktivnosti za ostale članove jedine pašnjačke zajednice u RH koja se nalazi na Gajni, BED nastavlja provođenje svog 10-godišnjeg programa očuvanja biološke raznolikosti. BED je u 2018. godini uz tri zaposlene osobe imao 5869 zabilježenih volonterskih sati –prosječno 16 sati dnevno svaki dan u godini što pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2018. godinu možete detaljnije vidjeti OVDJE.

  EURONATUR 2018.-2020.

  EURONATUR WETLANDS FOR LIFE –Vlažna staništa za život BED provodi sa partnerom, Javnom ustanovom Naturom Slavonicom, a u sklopu poziva Obnova vlažnih livada i pašnjaka organizacije EuroNatur i Mreže europskih sela roda. Projekt traje od 01.11.2018. do 30.04.2020. U njemu se planira se obnova grlenjaka, čišćenje kanala i izmuljivanje na Gajni radi zadržavanja vode u barama tijekom cijele godine. Pionirskim projektom koji je proveden 1990. godine uspjelo se zadržati vodu u depresijama tijekom cijele godine i obnoviti vodeni biljni i životinjski svijet, a sada je taj sustav potrebno obnoviti. Drugi cilj je obrazovati šire društvo o vrijednosti usluga vlažnih staništa te obrazovanje i promicanje usluga vlažnih staništa za šire društvo.


  Gajna kao primjer u 2018.

  U 2018. godini Gajna se mnogo puta koristila kao primjer upravljanja na zajedničkim pašnjacima. 21.04. organizacija WWF pokrenula je web stranicu Priroda za ljude na kojoj primjerima prikazuju pozitivnu promjenu u društvu te utjecaj prirode na takav ishod, a pokrivaju teme edukacije, turizma, uključivanja lokalne zajednice, razvoja održivog poslovanja, kulturnih vrijednosti, lokalnih inicijativa i uključivanja ranjivih skupina. Gajna je jedan od primjera link. Gajna nalazi svoje mjesto i u publikaciji “Commons in South East Europe: Case of Croatia, Bosnia & Herzegovina and Macedonia”, izdavač Institut za političku ekologiju-IPE. Uz pregled teorija zajedničkih dobara, publikacija pruža i dubinski uvid u 9 slučajeva upravljanja dobrima i borbe za zajednička dobra u regiji. Gajna je bila i u medijima; na HRT-u je objavljen prilog o Gajni snimljen pri povratku stada nakon poplave. Kraći prilog prikazan je i u informativnim nacionalnim i regionalnim emisijama, a duži prilog prikazan je u Plodovima zemlje. Ekipa makedonske televizije Alsat M TV (novinar Petar Klinčarski + snimatelj) su dana 07.12.2018. proveli su dan na Gajni snimajući prilog za emisiju „360 stepeni“ vezano za upravljanje zajedničkim dobrima (commons). 06.09.2018. Gajnu su u sklopu projekta „Visit Slavonia, Share Slavonia“. posjetili strani blogeri. 25.-30.08.2018. sudjelovanje na Zelenoj akademiji na Visu u organizaciji IPE –Instituta za političku ekologiju. Na modulu zajednička dobra predstavljen je i model Gajne kao zajedničkog upravljanja. 11.-13.10.2018. Društvo za jugoistočnu Europu (Suedosteuropa-Gesellschaft) i Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke je organiziralo međunarodnu radionicu vezanu za razvoj civilnog društva na Kosovu i mogućnost civilnog društva da utječe na okolišne probleme. BED je pozvan radi svog angažmana u okolišnim temama na lokalnom nivou i iskustvu koje ima u suradnji sa lokalnim i regionalnim vlastima. Uz uzvanike s Kosova – predstavnike općina, javnih ustanova i civilnog društva bili su pozvani i akteri iz Hrvatske i Slovenije kako bi podijelili svoja iskustva na tom polju. Također Iris Beneš pripremila i stručni rad za uzvanike radionice na temu: „Mogućnosti participativnog upravljanja zaštićenim područjima – kako iskustva iz Hrvatske mogu pomoći Kosovu“.

  Zagovaranje i zakonodavstvo‐radne grupe, savjeti, povjerenstva‐sudjelovanje u radnim grupama, savjetima te povjerenstvima na području zaštite prirode i ruralnog razvoja u 2018.

 1. Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.‐ 2020. ‐ BED je predstavnik Zelenog foruma
 2. Partnersko vijeće grada Slavonskog Broda (Urbano područje grada)
 3. Nacionalni savjet za razvoj civilnog društva – ispred udruga za zaštitu okoliša i ruralni razvoj (zamjena) uz sudjelovanje u radu dvije radne grupe savjeta: vidljivost rada savjeta I praćenje strategije za razvoj civilnog društva)
 4. Ostale aktivnosti

 5. 2 samostalna komentara na strateške dokumente
 6. 4 samostalna komentara na zakone 4 podržana komentara na zakone
 7. 1 samostalni komentar na uredbu 1 samostalni komentar na pravilnik
 8. 13 sudjelovanja na odborima, radnim grupama i savjetima
 9. 1 sudjelovanje na saborskom odboru 12 sudjelovanja u javnim akcijama
 10. Projekt razvoja partnerstva u očuvanju prirodne i kulturne baštine na poplavnom području rijeke Save

  Kalendar 2014. BED

  ‘Sava kultura NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekta koji je izabran za financiranje od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijao se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije od 16.09.2014., do 16.03.2016. godine. Krajnji cilj bio je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj. Projekt je obuhvatio širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda. Osnovana su i suradnička vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Sve je to popraćeno promotivnim aktivnostima usmjerene na širu javnost, putem materijala, izložbi te eko sajma u Zagrebu. Sve je popraćeno edukacijom ciljanih skupina i jačanjem međusobne suradnje na poplavnom području rijeke Save. Više o projektu

  Stan na Gajni i poučna staza – interpretacija zaštite prirode

  Na značajnom krajobrazu Gajna u okviru projekta ulaganja u zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj tzv. NIP projekt (Nature Protection Investment Project) koji je provela Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije izgrađen je 2013. godine informativno-edukativni centar u formi tradicijskog šokačkog stana (mjesto na kojem se bivalo pri radovima u polju ili čuvanju stoke). Stan je adekvatno opremljen za prihvat turista, posjetitelja i korisnika pašnjaka te održavanje radionica i predavanja na temu očuvanja prostora, prirode i Natura 2000 ekološke mreže. Centar se koristi i u svrhu drugih znanstvenih i stručnih predavanja iz područja zaštite prirodne i kulturne baštine. Brodsko ekološko društvo-BED bilo je inicijator tog projekta u kojem je uređena i poučna staza koja je otvorena krajem 2016. godine.

  Jedina pašnjačka zajednica u RH na Gajni

  Gajna je trenutno jedino mjesto u RH, koje je uz zalaganje Brodskog ekološkog društva BED-a na tradicionalnom zajedničkom pašnjaku zadržalo zajednički model upravljanja i koje je prilagodilo takvo upravljanje postojećem zakonskom okviru. BED je glavni pokretač i član Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna u Općini Oprisavci kraj Slavonskog Broda te se godinama zalaže za alternativne modele korištenja i upravljanja zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, a posebno u vezi s tradicionalnim korištenjem zajedničkih pašnjaka koji još uvijek postoje u nekim dijelovima poplavnog područja rijeke Save. U 2015. godini uz konstantnu potporu članovima dogodilo se i povećanje članstva (na početku Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna imala je 7 članova, a trenutno ih je 18) to su svi trenutno prisutni uzgajivači iz dva sela koja okružuju Gajnu, Oprisavaca i Poljanaca. PZBZ Eko-Gajna je usvojila Program gospodarenja Gajnom koji služi kao podloga za godišnje programe i koji u sebi sadrži mjere i uvjete zaštite prirode. Uspjeli smo u 2015. godini izmijeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu na način da je konačno priznata mogućnost zajedničkog upravljanja na zajedničkim pašnjacima prihvaćanjem zadruge kao zakupnika zemlje u vlasništvu RH.