zaklada logo
BED je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Članstvo u mrežama

Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam

Indigenous Peoples' and Community Conserved Areas Consortium

Zeleni forum
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije
  Prekogranični projekt naziva "Inovativnim umom do pametnih škola“ (Innovative minds for smart schools ), INTERREG-IPA CBC Cro-BiH 2016. koji se bavi energetskom obnovom škola ukupne vrijednosti 1.644.127,82 EUR. Projekt će trajati 27 mjeseci u sklopu kojih je planirana energetska obnova jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji (OŠ Sibinj) te 6 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. U Projekt će biti uključeno više od 29.000 učenika, nastavnika i ravnatelja. Glavni fokus projekta su edukacija i osvještavanje koristi energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Više o aktivnostima vezanim za projekt

  Godišnja skupština BED-a

  Godišnja skupština BED 2015Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva-BED-a održana je 25.05.2018. godine u Slavonskom Brodu. Prihvaćeni su izvještaji za 2017. godinu koje su iznijeli predsjednik, programska koordinatorica, računovodstvo i nadzorni odbor. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva odobrila je BED-u Institucionalnu podrške za 2017.godinu. Prekogranični projekt Inovativni umovi za pametne škole (INTERREG-IPACBCCRO-BIH2016 je u 2017. godini krenuo s provedbom. I dalje smo bili vrlo aktivni u lobiranju i zagovaranju, naročito vezano uz zajedničke pašnjake na poplavnim područjima rijeke Save te izvorne pasmine domaćih životinje i to ne samo na nacionalnom nego i na nivou EU-a gdje smo s partnerima pokrenuli nekoliko inicijativa na tom polju. Osiguravanje uvjeta za ekološku ispašu stoke presudno je za očuvanje bioraznolikosti zaštićenog pašnjaka Gajna tako da je velik dio aktivnosti BED-a i dalje usmjeren na održavanje uvjeta i usmjeravanje ispaše na tom pašnjaku. Putem uzgoja vlastitog stada podolaca, posavaca, ovce cigaje, posavske guske, crne slavonske svinje te svih podržavajućih aktivnosti za ostale članove jedine pašnjačke zajednice u RH koja se nalazi na Gajni, BED nastavlja provođenje svog 10-godišnjeg programa vezanog za izvorne pasmine. BED je u 2017. godini uz dvije zaposlene osobe imao 5295 zabilježenih volonterskih sati –prosječno 14,51 sati dnevno svaki dan u godini što pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2017. godinu možete detaljnije vidjeti OVDJE.

  LIVING LAND - ŽIVA ZEMLJA – 258,708 komentara o budućnosti poljoprivredne politike

  Europska komisija pokrenula je veliku online Javnu raspravu o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a) koja je trajala do 2. svibnja 2017. godine. Budući da je i EU u krizi, bio je trenutak da se pokaže da je promjena potrebna i moguća te da se neodržive prakse više ne smiju financirati javnim novcem. Bitno je da je što više organizacija i pojedinaca iz što više različitih sektora i zemalja iskoristilo ovu priliku reći Europskoj komisiji da je sustav hrane i poljoprivrede u EU slomljen te da reformirana ZPP mora biti: poštena - za poljoprivrednike i ruralne sredine; ekološki održiva - za čist zrak i vodu, zdravo tlo i raznolik biljni i životinjski svijet; zdrava - za kvalitetnu hranu i dobrobit svih ljudi; globalno odgovorna - za klimu planeta i održiv razvoj širom svijeta. Prijedlozi više desetina okolišnih organizacija predvođenih BirdLife Europe & Central Asia, European Environmental Bureau (EEB) i WWF EU bili su podržani od mnogih a pristiglo je ukupno 258,708 komentara. Prvi rezultati konzultacija.


  Projekt razvoja partnerstva u očuvanju prirodne i kulturne baštine na poplavnom području rijeke Save

  Kalendar 2014. BED

  ‘Sava kultura NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekta koji je izabran za financiranje od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijao se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije od 16.09.2014., do 16.03.2016. godine. Krajnji cilj bio je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj. Projekt je obuhvatio širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda. Osnovana su i suradnička vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Sve je to popraćeno promotivnim aktivnostima usmjerene na širu javnost, putem materijala, izložbi te eko sajma u Zagrebu. Sve je popraćeno edukacijom ciljanih skupina i jačanjem međusobne suradnje na poplavnom području rijeke Save. Više o projektu

  Nagrada BED-u za upravljanje prirodnim resursima.

  Regionalna mreža za bioraznolikost (CEEWeb) odabrala je Brodsko ekološko društvo - BED kao dobitnika nagrade u upravljanju prirodnim resursima. Program BED-a odabran je kao jedan od najboljih primjera zaštite bioraznolikosti u srednjoj i istočnoj Europi u kategoriji – Upravljanje prirodnim resursima za 2014. CEEWEB for biodiversity je mreža nevladinih organizacija u srednjoj i istočnoj Europi. Kroz nagradu „CEEWeb za bioraznolikost“ slave i promoviraju najbolje prakse u očuvanju prirode na tom području. Za nagradu koja pokazuje kako civilno društvo i drugi dionici doprinose očuvanju bioraznolikosti se moglo prijaviti u 19 zemalja i u tri kategorije. Nagrada se daje za izvrsnost u upravljanju Natura2000 područjima i ostalim prirodnim resursima, obnavljanje i povezivanje staništa te sudjelovanje različitih dionika u tom procesu.

  Stan na Gajni i poučna staza – interpretacija zaštite prirode

  Na značajnom krajobrazu Gajna u okviru projekta ulaganja u zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj tzv. NIP projekt (Nature Protection Investment Project) koji je provela Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije izgrađen je 2013. godine informativno-edukativni centar u formi tradicijskog šokačkog stana (mjesto na kojem se bivalo pri radovima u polju ili čuvanju stoke). Stan je adekvatno opremljen za prihvat turista, posjetitelja i korisnika pašnjaka te održavanje radionica i predavanja na temu očuvanja prostora, prirode i Natura 2000 ekološke mreže. Centar se koristi i u svrhu drugih znanstvenih i stručnih predavanja iz područja zaštite prirodne i kulturne baštine. Brodsko ekološko društvo-BED bilo je inicijator tog projekta u kojem je uređena i poučna staza koja je otvorena krajem 2016. godine.

  Zakoni – zagovaranje u 2016.

  Članovi i članice Brodskog ekološkog društva- BED 2016. godine sudjelovali su na mnogim sastancima te slali dopise ministarstvima i primjedbe na zakone. Primjedbe su slane na sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. te Nacrta Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2021. U ožujku ove godine poslan je dopis Ministarstvu poljoprivrede vezano za raspisivanje natječaja za mjeru 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša. Reagirali smo prema Ministarstvu poljoprivrede ispred Zelenog foruma vezano za povećanje alokacije sredstava za mala poljoprivredna gospodarstva, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode radi pristupa sadržaju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja potpisanog 27.04.2016. godine u Zagrebu te Ministru poljoprivrede da (re)imenuje Nacionalni savjet za izvorne pasmine koji se nije sastao od 2015. godine. Zelena akcija, Zeleni Osijek i Brodsko ekološko društvo-BED u priopćenju su oštro osudili potpisivanje ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na šest istražnih područja u kontinentalnom dijelu Hrvatske od strane Vlade RH te traže njihovo poništenje. Krajem veljače, ispred Zelenog foruma, s tri druge organizacije (Zelena akcija, DOOR, BIOM) BED je sudjelovao na sastanku s novim ministrom zaštite okoliša i prirode, Slavenom Dobrovićem, i njegovim suradnicima vezano za aktualne teme i buduću suradnju na području zaštite okoliša i prirode. Predsjednik saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Gordan Maras i član Odbora Josip Katalinić sastali su se s predstavnicima četrnaest udruga civilnoga društva iz područja zaštite okoliša i prirode i održali sastanak vezan za najaktualnije teme. Prisustvovali smo i drugoj sjednici Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. U svibnju ove godine, BED je bio u procesu online savjetovanja Europske komisije s zainteresiranom javnošću o unaprjeđenju transparentnosti lobiranja na EU razini te podržao preporuke Alter EU-a. U istom razdoblju u sklopu procesa biranja predstavnika organizacija u Savjetu za razvoj civilnog društva, mreža ekoloških udruga Zeleni forum (ZF) kao zamjenu bira Iris Beneš iz BED-a. Također, Zeleni forum potvrđuje Iris Beneš kao predstavnicu ispred ZF-a u Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

  BPŽ i Natura 2000 - mreža zaštićenih područja u EU

  U sklopu Javnog natječaja za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije Brodsko ekološko društvo-BED je u 2012. godini provelo projekt „ Natura 2000- mreža zaštićenih područja u EU“ u. Partner u projektu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije.
  U okviru projekta se informiralo građane s naglaskom na mlade, nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama. Tiskani su promotivni posteri sa općim znanjem o mreži zaštićenih područja u Europskoj uniji (EU) - (Natura 2000), područjima koja su predložena za Natura 2000 područja u Brodsko-posavskoj županiji te osnovne informacije o najvažnijim dokumentima vezanim za to u EU. (više)

  Jedina pašnjačka zajednica u RH na Gajni

  Gajna je trenutno jedino mjesto u RH, koje je uz zalaganje Brodskog ekološkog društva BED-a na tradicionalnom zajedničkom pašnjaku zadržalo zajednički model upravljanja i koje je prilagodilo takvo upravljanje postojećem zakonskom okviru. BED je glavni pokretač i član Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna u Općini Oprisavci kraj Slavonskog Broda te se godinama zalaže za alternativne modele korištenja i upravljanja zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, a posebno u vezi s tradicionalnim korištenjem zajedničkih pašnjaka koji još uvijek postoje u nekim dijelovima poplavnog područja rijeke Save. U 2015. godini uz konstantnu potporu članovima dogodilo se i povećanje članstva (na početku Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna imala je 7 članova, a trenutno ih je 18) to su svi trenutno prisutni uzgajivači iz dva sela koja okružuju Gajnu, Oprisavaca i Poljanaca. PZBZ Eko-Gajna je usvojila Program gospodarenja Gajnom koji služi kao podloga za godišnje programe i koji u sebi sadrži mjere i uvjete zaštite prirode. Uspjeli smo u 2015. godini izmijeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu na način da je konačno priznata mogućnost zajedničkog upravljanja na zajedničkim pašnjacima prihvaćanjem zadruge kao zakupnika zemlje u vlasništvu RH.

  Gajna kao primjer

  U 2016. godini Gajna se mnogo puta koristila kao primjer upravljanja na zajedničkim pašnjacima. Brodsko ekološko društvo-BED je početkom travnja 2016. godine sudjelovali na konferenciji Dobra ekonomija u dobrim pričama u Zagrebu te je Gajna predstavljena u popratnoj brošuri Dobra ekonomija u dobrim primjerima. U istom razdoblju, na obljetnici 15 godina zaštite Mure održali smo predavanje o osnivanju suradničkih vijeća i iskustvima s Gajne, a na Zelenoj akademiji na Visu u kolovozu 2016. godine Gajna je predstavljena kao primjer zajedničkih pašnjaka. Na seminaru Borba protiv korupcije u upravljanju zaštićenim područjima održanom u Osijeku u studenom 2016. godine Gajna je također spomenuta. Na svjetski Dan zaštite okoliša uz glavnog organizatora Planinarsko društvo „Dilj Gora“ Slavonski Brod i partnere Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije, Hrvatsko šumarsko društvo Slavonski Brod i BED održana je ekološka akcija „Zajedno za čist Dilj“ na kojoj je održano predavanje o Gajni i radu BED-a.