BROŠURA O GAJNIJavna ustanova NATURA SLAVONICA
JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju

Projekt JEKA usmjeren je na globalni i lokalni problem produbljivanja klimatske krize te nedovoljnog kapaciteta građanskih inicijativa te građana/ki u Hrvatskoj i regiji da svojim djelovanjem utječu na klimatske politike. Zbog toga je glavni cilj projekta izgraditi dinamični i umreženi klimatski pokret koji će inovativnim metodama javno zagovarati hitni odgovor na klimatsku krizu.
Uz vodećeg partnera Zelenu akciju i Brodsko ekološko društvo - BED u projektu sudjeluju i:

više o projektu

JEDRO - Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad

Brodsko ekološko društvo-BED - uz voditelja projekta – Zelenu akciju i u suradnji sa još devet partnerskih organizacija, u vremenu od 36 mjeseci radit će na uspostavi tematske mreže u kojoj će okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj.

AKTUALNO o aktivnostima vezanim za projekt

Projektni partneri su, uz BED :

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Brodsko ekološko društvo-BED - uz voditelja projekta – DOOR i u suradnji sa još devet partnerskih organizacija, u vremenu od 36 mjeseci radit će na uspostavi tematske mreže u kojoj će okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, podučavati i povesti promjene koje su potrebne da bismo se prilagodili klimatskim promjenama i ublažili ih te naučili kako se ponašati u novim okolnostima. Mreža želi okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, javne uprave, znanstveno-istraživačke institucija, te socijalne partnere s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje. Partneri u ovom projektu, uz BED su : Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udruga Zelena Istra, Zelena akcija, Forum za slobodu odgoja, Terra Hub, Institut za političku ekologiju, Fakultet elektronike i računarstva iz Zagreba, Institut za društvena istraživanja te Grad Zagreb.
AKTUALNO o aktivnostima vezanim za projekt

Godišnja skupština BED-a (izvještaj za 2020.)

Godišnja skupština BED 20202020. je za nas kao i za mnoge bila izazovna, ali i puna trudom preskočenih prepreka. Zbog COVID-a 19 smo bili preseljeni iseliti iz dosadašnjeg ureda a bitno se i smanjio broj volonterskih sati koji je vrlo važan dio našeg rada. Usprkos tome provodili smo 1 projekt na Gajni vezan uz invazivne vrste i vlažna staništa koji financira njemačka zaklada Euronatur i započeli provedbu 3 nova projekta (JEKA, JEDRO, METAR). Nastavili smo pomagati nekoliko manjih udruga u ruralnom prostoru i pomogli im prebaciti neke aktivnosti u virtualne. Zagovaračke aktivnosti su se nastavile kroz grupe i odbore i savjete u kojima sjedimo. I dalje surađujemo unutar mnogih nacionalnih i međunarodnih mreža, aktivni smo na temu upravljanja zajedničkim dobrima, očuvanju prirodne i kulturne baštine, kao i posvećeni međusektorskoj suradnji i radu s volonterima. Briga o stadu i Gajni te pašnjačkoj zajednici na njoj koja je u 2020. bila izložena ogromnoj opasnosti nastavlja se Cijeli izvještaj za 2020. može se vidjeti ovdje.

Vlažna staništa za život 2 – Euronatur 2020.-2021. - uklanjanje invazivnih vrsta na poplavnom pašnjaku Gajna i edukacija javnosti

Cilj projekta koje Brodsko ekološko društvo-BED provodi u partnerstvu sa javnom ustanovom Natura Slavonica ide u dva smjera - kako bi se osigurala dugoročna održivost od ključne je važnosti angažirati što veći broj lokalnog stanovništva. Također je važno educirati djecu iz obližnje škole o temama o održivoj poljoprivredi, bioraznolikosti na Gajni i invazivnim biljnim vrstama. Ulaganjem u opremu potrebnu za košnju travnjaka visoke prirode prema postojećim pravilima Programa ruralnog razvoja ovaj će projekt ublažiti poteškoće koje poljoprivrednici trpe u pokušaju provođenja loše programiranih mjera. Također će podržati kolektivni način zaštite pašnjaka Gajne - omogućavajući privremene ograde solarnim napajanjem osmišljene za upravljanje različitim stadima na zajedničkom pašnjaku. Drugi dio projekta je nastavak edukacije javnosti o bioraznolikosti i funkcijama ekosustava na vlažnim livadama i pašnjacima kroz Gajnu.

Vlažna staništa za život 1 - EURONATUR 2018.-2020.

EURONATUR WETLANDS FOR LIFE – Vlažna staništa za život BED je proveo sa partnerom, Javnom ustanovom Natura Slavonica, a u sklopu poziva Obnova vlažnih livada i pašnjaka organizacije EuroNatur i Mreže europskih sela roda. Projekt je završio 30.04.2020 i kroz njega je obnovljen grlenjak, očišćeni kanali i izmuljena Gajna radi zadržavanja vode u barama tijekom cijele godine. Klikom na sliku možete skinuti brošuru koja prati logiku i materijale sa poučne staze na Gajni. Više o projektu.Suradničko vijeće Gajne – suradnjom do uspjeha

Suradničko vijeće Gajne 2019.

Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana savjetodavna i participativna tijela. Prvo i jedino takvo u Brodsko-posavskoj županiji vezano je uz značajni krajobraz Gajnu kao uspješan primjer dugogodišnje suradnje civilnog i javnog sektora na tom području, a osnivač mu je, uz inicijativu Brodskog ekološkog društva-BED- bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. U njemu se nalaze predstavnici raznih korisnika ali i institucija čija djelatnost je povezana s ovim područjem. Od 2015. godine suradničko vijeće se sastaje jednom godišnje, kako bi se svi međusobno upoznali o učinjenom u prošloj i planovima za iduću godinu. Članovi vijeća su svi koje na neki način zanima Gajna – od poljoprivrednih proizvođača preko granične policije do KUD-a, i ostalih udruga. Od predstavnika pčelara, ribolovaca, lovaca, vatrogasaca, do predstavnika općine Oprisavci, Hrvatskih voda, sveučilišta, Hrvatskih šuma, Državnog zavoda za zaštitu prirode, upravnih odjela županije, turističkih zajednica grada i županije, LAG-a Slavonska ravnica itd.

Projekt razvoja partnerstva u očuvanju prirodne i kulturne baštine na poplavnom području rijeke Save

Kalendar 2014. BED

‘Sava kultura NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekta koji je izabran za financiranje od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijao se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije od 16.09.2014., do 16.03.2016. godine. Krajnji cilj bio je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj. Projekt je obuhvatio širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda. Osnovana su i suradnička vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Sve je to popraćeno promotivnim aktivnostima usmjerene na širu javnost, putem materijala, izložbi te eko sajma u Zagrebu. Sve je popraćeno edukacijom ciljanih skupina i jačanjem međusobne suradnje na poplavnom području rijeke Save. Više o projektu

Stan na Gajni i poučna staza – interpretacija zaštite prirode

Na značajnom krajobrazu Gajna u okviru projekta ulaganja u zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj tzv. NIP projekt (Nature Protection Investment Project) koji je provela Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije izgrađen je 2013. godine informativno-edukativni centar u formi tradicijskog šokačkog stana (mjesto na kojem se bivalo pri radovima u polju ili čuvanju stoke). Stan je adekvatno opremljen za prihvat turista, posjetitelja i korisnika pašnjaka te održavanje radionica i predavanja na temu očuvanja prostora, prirode i Natura 2000 ekološke mreže. Centar se koristi i u svrhu drugih znanstvenih i stručnih predavanja iz područja zaštite prirodne i kulturne baštine. Brodsko ekološko društvo-BED bilo je inicijator tog projekta u kojem je uređena i poučna staza koja je otvorena krajem 2016. godine.

Jedina pašnjačka zajednica u RH na Gajni

Gajna je trenutno jedino mjesto u RH, koje je uz zalaganje Brodskog ekološkog društva BED-a na tradicionalnom zajedničkom pašnjaku zadržalo zajednički model upravljanja i koje je prilagodilo takvo upravljanje postojećem zakonskom okviru. BED je glavni pokretač i član Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna u Općini Oprisavci kraj Slavonskog Broda te se godinama zalaže za alternativne modele korištenja i upravljanja zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, a posebno u vezi s tradicionalnim korištenjem zajedničkih pašnjaka koji još uvijek postoje u nekim dijelovima poplavnog područja rijeke Save. U 2015. godini uz konstantnu potporu članovima dogodilo se i povećanje članstva (na početku Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna imala je 7 članova, a trenutno ih je 18) to su svi trenutno prisutni uzgajivači iz dva sela koja okružuju Gajnu, Oprisavaca i Poljanaca. PZBZ Eko-Gajna je usvojila Program gospodarenja Gajnom koji služi kao podloga za godišnje programe i koji u sebi sadrži mjere i uvjete zaštite prirode. Uspjeli smo u 2015. godini izmijeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu na način da je konačno priznata mogućnost zajedničkog upravljanja na zajedničkim pašnjacima prihvaćanjem zadruge kao zakupnika zemlje u vlasništvu RH.