VIZIJA


(ZAŠTO POSTOJIMO)

OČUVANJE KRAJOBRAZA KOJI NESTAJU

PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI

UVEDENE PRAKSE ODRŽIVOG RAZVOJA KOJE PODRŽAVAJU ZAŠTITU PRIRODE I BIORAZNOLIKOSTI U NAŠOJ ŽUPANIJI

LJUDI SVJESNI VRIJEDNOSTI ČISTE PRIRODE I OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

OČUVANJE AUTOHTONIH PASMINA

TRADICIJSKI NAČIN GRADNJE


ARHIVA

Godišnja skupština BED-a za 2017.

Godišnja skupština BED 2015Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva-BED-a održana je 26.05.2017. godine u Slavonskom Brodu. Prihvaćeni su izvještaji za 2016. godinu koje su iznijeli predsjednik, programska koordinatorica, računovodstvo i nadzorni odbor. Krajem 2016. godine obavljena je terenska provjera Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva koja je doprinijela pozitivnom odobravanju Institucionalne podrške za 2017.godinu. Prekogranični projekt Inovativni umovi za pametne škole (INTERREG-IPACBCCRO-BIH2016.) predan je i odobren te u 2017. godini kreće s provedbom. I dalje smo bili vrlo aktivni u lobiranju i zagovaranju, naročito vezano uz zajedničke pašnjake na poplavnim područjima rijeke Save te izvorne pasmine domaćih životinje i to ne samo na nacionalnom nego i na nivou EU-a gdje smo s partnerima pokrenuli nekoliko inicijativa na tom polju. Osiguravanje uvjeta za ekološku ispašu stoke presudno je za očuvanje bioraznolikosti zaštićenog pašnjaka Gajna tako da je velik dio aktivnosti BED-a i dalje usmjeren na održavanje uvjeta i usmjeravanje ispaše na tom pašnjaku. Putem uzgoja vlastitog stada podolaca, posavaca, ovce cigaje, posavske guske, crne slavonske svinje te svih podržavajućih aktivnosti za ostale članove jedine pašnjačke zajednice u RH koja se nalazi na Gajni, BED nastavlja provođenje svog 10-godišnjeg programa vezanog za izvorne pasmine. BED je u 2016. godini uz dvije zaposlene osobe imao 5626 zabilježenih volonterskih sati –prosječno 15,41 sati dnevno svaki dan u godini što pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2016. godinu možete detaljnije vidjeti OVDJE.

Zadnja šansa za podolce

Glavni cilj projekta Zadnja šansa za podolce bio je zaštititi, sačuvati i poboljšati biološku raznolikost značajnog krajobraza Gajna. Trajao je od studenog 2015. godine do rujna 2016. godine a financirala ga je njemačka zaklada Euronatur. Projekt je poticao i stvarao osnove za gospodarsku aktivnosti- ekološku poljoprivredu, turizam te osigurao održiv razvoj u skladu s ekološkim principima u ruralnom području s naglaskom na sela u općini Oprisavci. Također je aktivirao mehanizme i grupe koje su pomogle u stvaranju i očuvanju uvjeta tradicionalnog načina ispaše. Aktivnosti koje smo proveli usredotočene su na raspodjelu podmlatka slavonsko-srijemskog podolskog goveda, i to osam ženskih, uzgajivačima s Gajne. Održane su dvije radionice o agri-okolišnim mjerama te jedan okrugli stol o zajedničkim pašnjacima. Još jedna važna aktivnost bila je održavanje postojeće infrastrukture potrebne za ispašu te uklanjanje invazivnih vrsta.

Godišnja skupština BED-a za 2015.

Godišnja skupština BED 2014

Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva-BED-a održana je 19.05.2015. u prostorijama info centra Stan na Gajni – točno 26 godina nakon osnivačke skupštine udruge. Skupština je saslušala i prihvatila izvještaje za 2014.– predsjednika, voditeljice ureda, računovodstva i nadzornog odbora. Skupština je bila i izborna - predsjedniku Šimi Benešu produžen je mandat na slijedeće četiri godine. 2014. godina označena je kao godina sa puno izazova, naročito radi čestih, dugotrajnih i nedoživljenih poplava što je sa sobom donijelo povećano opterećenje ne samo na ljudske nego i financijske resurse (nekoliko evakuacija životinja, uklanjanje štete od poplava, nemogućnost ispaše i povećana potreba osiguranja dodatne hrane, premorenost zaposlenih. No bila je to i godina međunarodnih priznanja - Regionalna mreža za bio-raznolikost (CEEWeb) odabrala je BED za dobitnika nagrade u upravljanju prirodnim resursima kao jedan od najboljih primjera zaštite bio-raznolikosti u srednjoj i istočnoj Europi.Također smo počeli provoditi EU projekt Sava kultura Natura financiran sredstvima EU-a, a dugogodišnji rad u zagovaranju i lobiranju rezultirao je pozivanjem u radne grupe i savjete na poljima kojima djelujemo. Nastavljena je tradicija puno uloženih volonterskih sati (4836) što uz tri zaposlena pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2014. godinu možete detaljnije vidjeti OVDJE.

Godišnja skupština BED-a za 2014.

Godišnja skupština BED 2014

Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva - BED-a održana je 19.05.2014. u prostorijama sindikata Hrvatskih željeznica. Planirano održavanje bilo je ugroženo vremenom kad je još visoki vodostaj prijetio gradu Slavonskom Brodu i Oprisavcima pa se zbod dežurstava nešto manje članova nego uobičajeno moglo odazvati. Skupština je saslušala i prihvatila izvještaje – predsjednika, voditeljice ureda, računovodstva i nadzornog odbora. Naglašeno je i kako je 4707 BED-ovih dokumentiranih sati ako se podijeli na 365 dana u godini 12,89 sati volonterskog rada svaki dan - što uz tri zaposlena pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2013. godinu možete detaljnije vidjeti – OVDJE.

Kalendar BED-a za 2014.

Kalendar 2014. BED Kalendar Brodskog ekološkog drustva (BED-a) za 2014. godinu pokazuje kako ljudska aktivnost i očuvanje prirode mogu biti harmonično uklopljeni u tradicionalni krajolik. Sav prihod od prodaje kalendara direktno ide u "Program očuvanja bioraznolikosti na zaštićenom pašnjaku Gajna putem uzgoja hrvatskih izvornih pasmina". Prihod će biti iskorišten za prehranu životinja koje možete vidjeti na kalendaru. Svojim prilogom/donacijom ne samo da ćete nahraniti i očuvati hrvatske pasmine od kojih su neke i kritično ugrožene, nego i zaštititi prirodu i bioraznolikost koja direktno ovisi o ispaši koja je čuva od invazivnih biljaka. Dodatno omogućavate očuvanje tradicionalnog zajedničkog upravljanja jednog vrijednog kulturnog krajolika Slavonije koji nestaje.

Zakoni – zagovaranje u 2013.

Brodsko ekološko društvo-BED konstantno sudjeluje u praćenju i komentiranju zakona koji su povezani sa strateškim ciljevima BED-a i njihovim korisnicima. Do sad smo samostalno i u suradnji sa drugim udrugama i mrežom Zeleni forum u 2013. slali komentare na Zakon o udrugama, Zakon o strateškim investicijama i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zajedno sa Zelenom akcijom smo sa komentarima i osobno sudjelovali na sjednici Odbora za poljoprivredu za sjednicu održanoj 30.01.2013. na kojoj je većina tih komentara i raspravljena. Zapisnik sjednice dostupan na linku


Regionalni okrugli stol o zajedničkim pašnjacima, SOFIA 2013.

Sofia, Bugarska 15.-16.04.2013. Kao članovi mreže Europski forum za očuvanje prirode i pastoralizam (EFNCP) sudjelovali smo na okruglom stolu Najbolje prakse u održivom korištenju zajedničkih pašnjaka na zapadnom Balkanu. Kroz prezentaciju „Zajednički pašnjaci u Hrvatskoj“ predstavljena je Hrvatska, povijest zajedničkog pašarenja, legislativa te trenutne problemi i moguća rješenja kao i pozitivni primjer održivog korištenja zajedničkog i k tome još zaštićenog pašnjaka - Gajna.
link

Obilježavanje EU tjedna u BPŽ 2013.

„Pravo na građanske inicijative – kako možemo utjecati na javne politike u EU?“
U okviru obilježavanje EU tjedna u Brodsko-posavskoj županiji BED je održao predavanje u EU građanskim pravima. Predavanje se održavalo u sklopu projekta „Pravo na građanske inicijative – kako možemo utjecati na javne politike u EU?“ pod pokroviteljstvom Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije. Cilj projekta bio je podići svijest o pravima europskih građana sadržanim u Ugovoru o Europskoj uniji koja nadopunjuju nacionalna prava sa jednim od EU građanskih prava te detaljnije informiranje građana BPŽ o jednom od tih prava - onim na građansku inicijativu koje im omogućava izravno sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika.LINKOVI: Brodportal i SBperiskop

29.03.2012. Obilježen Dan voda u Brodsko-posavskoj županiji – Oprisavci, Gajna

Svjetski dan voda u Brodsko-posavskoj županiji obilježen je na Gajni 29.03.2012. u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije, Hrvatskih voda - Vodnogospodarske ispostave „Brodska Posavina“, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Općine Oprisavci te uz suradnju BED-a.
Linkovi:
Hrvatske vode
JUZUZPVBPZ

21.09.2012. Godišnja skupština Zelenog foruma

Zeleni forumGodišnja skupština je održana u Zagrebu i na njoj su raspravljeni aktualni problemi - financiranje udruga; odnosi sa Vladom i Ministarstvom zaštite okoliša i prirode; relevantni zakoni trenutno u postupku odlučivanja - Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o energiji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o otpadu te podneseni izvještaji članova Zelenog foruma u radnim grupama i savjetodavnim tijelima vlasti.


11.-16.09.2011. Isticanje uloge lokalnih zajednica u Europi u očuvanju prirode i kulture (Gerace Italija)

Oko 50 sudionika iz cijele Europe sastalo se na jugu Kalabrije, u blizini južnog rta Europe kako bi podijelilo, ilustriralo i raspravilo iskustva na očuvanju područja zalaganjem lokalne zajednice. Mnoga od njih nazivaju se "ICCAs" - “Indigenous peoples’ conserved territories and community conserved areas”. (Područja očuvana zalaganjem autohtonih naroda i zajednica) Radionicu su zajednički organizirali ICCA konzorcij, Povjerenstvo za zaštitu okoliša, ekonomske i socijalne politike (CEESP) IUCN-a (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources- Međunarodne unije za očuvanje prirode), Svjetska komisije za zaštićena područja (WCPA) i IUCN Regionalni ured za Europu u suradnji s Fondazione Mediterranea Falchi, IUCN okolišno pravnim centrom i Svjetskog centra za očuvanje okoliša Okolišnog programa UN-a. Lokalne zajednice i autohtono stanovništvo su široko priznate u međunarodnoj areni kao važni čuvari prirode. Dok neki stručnjaci govore o zajednici u održavanju "biološke raznolikosti" i "ekosustava funkcije", drugi jednostavno naglašavaju da su kulturni i ekološki patrimoniji usko povezani. Iako u svijetu postoje primjeri u kojima izvorni narodi i njihove prakse gospodarenja čuvaju prirodu i biološku raznolikost u Europi su te prakse na rubu izumiranja. Ova konferencija predstavila je primjere koje imaju prednosti u smislu upravljanja učinkovitosti i dobrog upravljanja prirode te upozorila da u Europi još uvijek postoje primjeri zajedničkih inicijativa koje su inovativne i učinkovite. To su primjeri koji su pokazali svoje prednosti za opstanak divljih biljnih i životinjskih vrsta usput njegujući egzistenciju, duhovne vrijednosti i lokalni identitet.

13.01.2012. Glasnik mira i zaštitar okoliša iz Japana posadio drvo mira na Gajni

Yuji Miyata on Gajna,Oprisavci, Croatia

Svjetski putnik Yuji Miyata iz Japana prenosi poruku mira i zaštite okoliša hodajući i sadeći stabla u različitim zemljama. Miyata pješači svijetom od 2007. godine i prešao je 10 000 km kroz 11 zemalja (Kina, Korea, Japan, Tajvan, Vijetnam, Kambodža, Tajland, Sirija, Turska, Bugarska, Srbija) te je posadio 3025 stabala šireći svoju poruku. Stablo je posađeno i u zaštićenom području Gajna, a sadnice je doniralo Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Slavonski Brod i Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška


07.09.2012. Javna tribina u Slavonskom Brodu - Što i kako mogu učiniti građani

Udruge za zaštitu okoliša i prirode Brodsko ekološko društvo-BED iz Slavonskog Broda i Zelena akcija iz Zagreba u suradnji sa Građanskom inicijativom za čist zrak u Slavonskom Brodu i Gradskom knjižnicom Slavonski Brod organizirale su javnu tribinu "Projekti i aktivnosti koje utječu na okoliš u Slavonskom Brodu - Što i kako mogu učiniti građani? ".

Tribina je održana 7.rujna 2012. u prostorijama Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu. Javna tribina bila je namijenjena svim građanima/kama Slavonskog Broda, u cilju praćenja aktualnog stanja okoliša u Slavonskom Brodu, s osvrtom na radnje i rezultate koje su obećala tijela na državnom i lokalnom nivou u posljednjoj godini dana. Na tribini su se iznijela i iskustva drugih organizacija u praćenju svih koraka u velikim energetskim projektima s obzirom na najavljene projekte u našoj županiji (više)

Linkovi:
Stranica grada Slavonski Brod
SBPLUS
SBPERISKOP

02.04.2012. Ministrica Holly s udrugama o međudržavnom sastanku vezanom za zagađenje zraka

Aktivnosti unutar Građanske inicijative za čisti zrak u Slavonskom Brodu čiji je BED član – susret sa udrugama 02.04.2012. u Slav.Brodu nakon međudržavnog sastanka - Ministrice okoliša Republike Hrvatske, Mirele Holy, Ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine s hrvatske strane te Mirka Šarovića, ministar vanjske trgovine BiH i Srebrenke Golić, ministrice ekologije u vladi Republike Srpske.
Link:
SBPLUS
MZOIP