VIZIJA


(ZAŠTO POSTOJIMO)

OČUVANJE KRAJOBRAZA KOJI NESTAJU

PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI

UVEDENE PRAKSE ODRŽIVOG RAZVOJA KOJE PODRŽAVAJU ZAŠTITU PRIRODE I BIORAZNOLIKOSTI U NAŠOJ ŽUPANIJI

LJUDI SVJESNI VRIJEDNOSTI ČISTE PRIRODE I OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

OČUVANJE AUTOHTONIH PASMINA

TRADICIJSKI NAČIN GRADNJE


ARHIVA

Zadnja šansa za podolce

Glavni cilj projekta Zadnja šansa za podolce bio je zaštititi, sačuvati i poboljšati biološku raznolikost značajnog krajobraza Gajna. Trajao je od studenog 2015. godine do rujna 2016. godine a financirala ga je njemačka zaklada Euronatur. Projekt je poticao i stvarao osnove za gospodarsku aktivnosti- ekološku poljoprivredu, turizam te osigurao održiv razvoj u skladu s ekološkim principima u ruralnom području s naglaskom na sela u općini Oprisavci. Također je aktivirao mehanizme i grupe koje su pomogle u stvaranju i očuvanju uvjeta tradicionalnog načina ispaše. Aktivnosti koje smo proveli usredotočene su na raspodjelu podmlatka slavonsko-srijemskog podolskog goveda, i to osam ženskih, uzgajivačima s Gajne. Održane su dvije radionice o agri-okolišnim mjerama te jedan okrugli stol o zajedničkim pašnjacima. Još jedna važna aktivnost bila je održavanje postojeće infrastrukture potrebne za ispašu te uklanjanje invazivnih vrsta.

Godišnja skupština BED-a za 2015.

Godišnja skupština BED 2014

Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva-BED-a održana je 19.05.2015. u prostorijama info centra Stan na Gajni – točno 26 godina nakon osnivačke skupštine udruge. Skupština je saslušala i prihvatila izvještaje za 2014.– predsjednika, voditeljice ureda, računovodstva i nadzornog odbora. Skupština je bila i izborna - predsjedniku Šimi Benešu produžen je mandat na slijedeće četiri godine. 2014. godina označena je kao godina sa puno izazova, naročito radi čestih, dugotrajnih i nedoživljenih poplava što je sa sobom donijelo povećano opterećenje ne samo na ljudske nego i financijske resurse (nekoliko evakuacija životinja, uklanjanje štete od poplava, nemogućnost ispaše i povećana potreba osiguranja dodatne hrane, premorenost zaposlenih. No bila je to i godina međunarodnih priznanja - Regionalna mreža za bio-raznolikost (CEEWeb) odabrala je BED za dobitnika nagrade u upravljanju prirodnim resursima kao jedan od najboljih primjera zaštite bio-raznolikosti u srednjoj i istočnoj Europi.Također smo počeli provoditi EU projekt Sava kultura Natura financiran sredstvima EU-a, a dugogodišnji rad u zagovaranju i lobiranju rezultirao je pozivanjem u radne grupe i savjete na poljima kojima djelujemo. Nastavljena je tradicija puno uloženih volonterskih sati (4836) što uz tri zaposlena pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2014. godinu možete detaljnije vidjeti OVDJE.

Godišnja skupština BED-a za 2014.

Godišnja skupština BED 2014

Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva - BED-a održana je 19.05.2014. u prostorijama sindikata Hrvatskih željeznica. Planirano održavanje bilo je ugroženo vremenom kad je još visoki vodostaj prijetio gradu Slavonskom Brodu i Oprisavcima pa se zbod dežurstava nešto manje članova nego uobičajeno moglo odazvati. Skupština je saslušala i prihvatila izvještaje – predsjednika, voditeljice ureda, računovodstva i nadzornog odbora. Naglašeno je i kako je 4707 BED-ovih dokumentiranih sati ako se podijeli na 365 dana u godini 12,89 sati volonterskog rada svaki dan - što uz tri zaposlena pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2013. godinu možete detaljnije vidjeti – OVDJE.

Kalendar BED-a za 2014.

Kalendar 2014. BED Kalendar Brodskog ekološkog drustva (BED-a) za 2014. godinu pokazuje kako ljudska aktivnost i očuvanje prirode mogu biti harmonično uklopljeni u tradicionalni krajolik. Sav prihod od prodaje kalendara direktno ide u "Program očuvanja bioraznolikosti na zaštićenom pašnjaku Gajna putem uzgoja hrvatskih izvornih pasmina". Prihod će biti iskorišten za prehranu životinja koje možete vidjeti na kalendaru. Svojim prilogom/donacijom ne samo da ćete nahraniti i očuvati hrvatske pasmine od kojih su neke i kritično ugrožene, nego i zaštititi prirodu i bioraznolikost koja direktno ovisi o ispaši koja je čuva od invazivnih biljaka. Dodatno omogućavate očuvanje tradicionalnog zajedničkog upravljanja jednog vrijednog kulturnog krajolika Slavonije koji nestaje.

Zakoni – zagovaranje u 2013.

Brodsko ekološko društvo-BED konstantno sudjeluje u praćenju i komentiranju zakona koji su povezani sa strateškim ciljevima BED-a i njihovim korisnicima. Do sad smo samostalno i u suradnji sa drugim udrugama i mrežom Zeleni forum u 2013. slali komentare na Zakon o udrugama, Zakon o strateškim investicijama i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zajedno sa Zelenom akcijom smo sa komentarima i osobno sudjelovali na sjednici Odbora za poljoprivredu za sjednicu održanoj 30.01.2013. na kojoj je većina tih komentara i raspravljena. Zapisnik sjednice dostupan na linku


Regionalni okrugli stol o zajedničkim pašnjacima, SOFIA 2013.

Sofia, Bugarska 15.-16.04.2013. Kao članovi mreže Europski forum za očuvanje prirode i pastoralizam (EFNCP) sudjelovali smo na okruglom stolu Najbolje prakse u održivom korištenju zajedničkih pašnjaka na zapadnom Balkanu. Kroz prezentaciju „Zajednički pašnjaci u Hrvatskoj“ predstavljena je Hrvatska, povijest zajedničkog pašarenja, legislativa te trenutne problemi i moguća rješenja kao i pozitivni primjer održivog korištenja zajedničkog i k tome još zaštićenog pašnjaka - Gajna.
link

Obilježavanje EU tjedna u BPŽ 2013.

„Pravo na građanske inicijative – kako možemo utjecati na javne politike u EU?“
U okviru obilježavanje EU tjedna u Brodsko-posavskoj županiji BED je održao predavanje u EU građanskim pravima. Predavanje se održavalo u sklopu projekta „Pravo na građanske inicijative – kako možemo utjecati na javne politike u EU?“ pod pokroviteljstvom Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije. Cilj projekta bio je podići svijest o pravima europskih građana sadržanim u Ugovoru o Europskoj uniji koja nadopunjuju nacionalna prava sa jednim od EU građanskih prava te detaljnije informiranje građana BPŽ o jednom od tih prava - onim na građansku inicijativu koje im omogućava izravno sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika.LINKOVI: Brodportal i SBperiskop

29.03.2012. Obilježen Dan voda u Brodsko-posavskoj županiji – Oprisavci, Gajna

Svjetski dan voda u Brodsko-posavskoj županiji obilježen je na Gajni 29.03.2012. u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije, Hrvatskih voda - Vodnogospodarske ispostave „Brodska Posavina“, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Općine Oprisavci te uz suradnju BED-a.
Linkovi:
Hrvatske vode
JUZUZPVBPZ

21.09.2012. Godišnja skupština Zelenog foruma

Zeleni forumGodišnja skupština je održana u Zagrebu i na njoj su raspravljeni aktualni problemi - financiranje udruga; odnosi sa Vladom i Ministarstvom zaštite okoliša i prirode; relevantni zakoni trenutno u postupku odlučivanja - Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o energiji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o otpadu te podneseni izvještaji članova Zelenog foruma u radnim grupama i savjetodavnim tijelima vlasti.


11.-16.09.2011. Isticanje uloge lokalnih zajednica u Europi u očuvanju prirode i kulture (Gerace Italija)

Oko 50 sudionika iz cijele Europe sastalo se na jugu Kalabrije, u blizini južnog rta Europe kako bi podijelilo, ilustriralo i raspravilo iskustva na očuvanju područja zalaganjem lokalne zajednice. Mnoga od njih nazivaju se "ICCAs" - “Indigenous peoples’ conserved territories and community conserved areas”. (Područja očuvana zalaganjem autohtonih naroda i zajednica) Radionicu su zajednički organizirali ICCA konzorcij, Povjerenstvo za zaštitu okoliša, ekonomske i socijalne politike (CEESP) IUCN-a (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources- Međunarodne unije za očuvanje prirode), Svjetska komisije za zaštićena područja (WCPA) i IUCN Regionalni ured za Europu u suradnji s Fondazione Mediterranea Falchi, IUCN okolišno pravnim centrom i Svjetskog centra za očuvanje okoliša Okolišnog programa UN-a. Lokalne zajednice i autohtono stanovništvo su široko priznate u međunarodnoj areni kao važni čuvari prirode. Dok neki stručnjaci govore o zajednici u održavanju "biološke raznolikosti" i "ekosustava funkcije", drugi jednostavno naglašavaju da su kulturni i ekološki patrimoniji usko povezani. Iako u svijetu postoje primjeri u kojima izvorni narodi i njihove prakse gospodarenja čuvaju prirodu i biološku raznolikost u Europi su te prakse na rubu izumiranja. Ova konferencija predstavila je primjere koje imaju prednosti u smislu upravljanja učinkovitosti i dobrog upravljanja prirode te upozorila da u Europi još uvijek postoje primjeri zajedničkih inicijativa koje su inovativne i učinkovite. To su primjeri koji su pokazali svoje prednosti za opstanak divljih biljnih i životinjskih vrsta usput njegujući egzistenciju, duhovne vrijednosti i lokalni identitet.

13.01.2012. Glasnik mira i zaštitar okoliša iz Japana posadio drvo mira na Gajni

Yuji Miyata on Gajna,Oprisavci, Croatia

Svjetski putnik Yuji Miyata iz Japana prenosi poruku mira i zaštite okoliša hodajući i sadeći stabla u različitim zemljama. Miyata pješači svijetom od 2007. godine i prešao je 10 000 km kroz 11 zemalja (Kina, Korea, Japan, Tajvan, Vijetnam, Kambodža, Tajland, Sirija, Turska, Bugarska, Srbija) te je posadio 3025 stabala šireći svoju poruku. Stablo je posađeno i u zaštićenom području Gajna, a sadnice je doniralo Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Slavonski Brod i Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška


07.09.2012. Javna tribina u Slavonskom Brodu - Što i kako mogu učiniti građani

Udruge za zaštitu okoliša i prirode Brodsko ekološko društvo-BED iz Slavonskog Broda i Zelena akcija iz Zagreba u suradnji sa Građanskom inicijativom za čist zrak u Slavonskom Brodu i Gradskom knjižnicom Slavonski Brod organizirale su javnu tribinu "Projekti i aktivnosti koje utječu na okoliš u Slavonskom Brodu - Što i kako mogu učiniti građani? ".

Tribina je održana 7.rujna 2012. u prostorijama Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu. Javna tribina bila je namijenjena svim građanima/kama Slavonskog Broda, u cilju praćenja aktualnog stanja okoliša u Slavonskom Brodu, s osvrtom na radnje i rezultate koje su obećala tijela na državnom i lokalnom nivou u posljednjoj godini dana. Na tribini su se iznijela i iskustva drugih organizacija u praćenju svih koraka u velikim energetskim projektima s obzirom na najavljene projekte u našoj županiji (više)

Linkovi:
Stranica grada Slavonski Brod
SBPLUS
SBPERISKOP

02.04.2012. Ministrica Holly s udrugama o međudržavnom sastanku vezanom za zagađenje zraka

Aktivnosti unutar Građanske inicijative za čisti zrak u Slavonskom Brodu čiji je BED član – susret sa udrugama 02.04.2012. u Slav.Brodu nakon međudržavnog sastanka - Ministrice okoliša Republike Hrvatske, Mirele Holy, Ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine s hrvatske strane te Mirka Šarovića, ministar vanjske trgovine BiH i Srebrenke Golić, ministrice ekologije u vladi Republike Srpske.
Link:
SBPLUS
MZOIP