VIZIJA


(ZAŠTO POSTOJIMO)

OČUVANJE KRAJOBRAZA KOJI NESTAJU

PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI

UVEDENE PRAKSE ODRŽIVOG RAZVOJA KOJE PODRŽAVAJU ZAŠTITU PRIRODE I BIORAZNOLIKOSTI U NAŠOJ ŽUPANIJI

LJUDI SVJESNI VRIJEDNOSTI ČISTE PRIRODE I OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

OČUVANJE AUTOHTONIH PASMINA

TRADICIJSKI NAČIN GRADNJE


PROGRAM OČUVANJA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI NA ZAŠTIĆENOM PAŠNJAKU GAJNA KROZ UZGOJ HRVATSKIH AUTOHTONIH PASMINA


Cilj desetogodišnjeg programa BED-a je zaštititi, očuvati i poboljšati biološku raznolikost zaštićenog područja Gajna u istočnom dijelu Brodsko–posavske županije uz poplavno područje rijeke Save koje se nalazi na Području od posebne državne skrbi). Stimulirati i stvoriti temelj za gospodarsku aktivnost (eko-poljoprivredu, turizam) i osigurati održivi razvoj u skladu sa ekološkim principima odnoseći se na ruralne zajednice u Hrvatskoj sa fokusom na sela u Općini Oprisavci. Rijetki preostali poplavni pašnjaci kraj Save radi smanjenja stoke zadnjih 15-ak godina zarastaju u invazivnu vrstu Amorphu fruticosu koja uništava ostalu floru i faunu. Ispaša je ključni ekološki proces na tom vrijednom staništu. Da bi se spriječili ti procesi treba naći načine kako da lokalno stanovništvo ostane pri tradicionalnim načinima ispaše usprkos nekonkurentnosti takvog uzgoja. BED svojim primjerom i kompletnom mrežom potpore od 2007. dijeli njihovu sudbinu i pokušava izboriti unutar zakona i sustava potpora održivost takvog načina.

BED je krajem 2008. Uspješno završio projekt "Zaštita, očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti i razvoj ekološke svijesti kroz uzgoj hrvatskih autohtonih pasmina i poticaj ekološke proizvodnje". Projekt je financiran sredstvima EU kroz program CARDS 2004 i trajao je 18 mjeseci. Projekt je fokusiran na zaštićeni krajolik Gajna u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije u poplavnom području rijeke Save.
Projekt potiče i osigurava uvjete za gospodarsku aktivnost te osigurava održivi razvoj u skladu sa ekološkim principima u ruralnim dijelovima Hrvatske sa glavnim fokusom na sela u općini Oprisavci. Daljnji cilj projekta je biti aktivan i aktivirati druge mehanizme/grupe koji će pomoći u stvaranju i održavanju uvjeta tradicionalnog načina ispaše, hitno potrebne za očuvanje nestajućih autohtonih vrsta i krajolika. Osnovna ideja projekta je spojiti ekonomski isplativ ekološki uzgoj podolskog goveda, posavskog konja i crne slavonske svinje na pašnjaku Gajna, koji bi stvorio uvjete za funkcioniranje eko - zadruge uz pomoć koje bi se potaknuo održivi razvoj na području od posebne državne skrbi. Putem slobodne ispaše zaštitile bi se autohtone biljne vrste i potakla proizvodnja zdrave hrane, a izmuljivanjem bare i stvaranjem uzvisine stvorili bi se uvjeti za kontrolirani eko turizam.Glavna ciljna skupina je ruralna, lokalna zajednica, podržana partnerima, Općinom Oprisavci i Turističkom zajednicom Brodsko-posavske županije, koja kroz rezultate projekta prihvaća eko proizvodnju kao jedan od uvjeta održivog razvoja te podiže ekološku svijest i stvara uvjete za eko turizam putem popratnih projekata (trasiranje biciklističkih i staza za jahanje kroz zaštićena područja županije).


Rezultati CARDS projekta

1. Funkcionalna eko zadruga sa održivim programom ekološke proizvodnje hrane

2. Očuvanje ugroženih vrsta (stado podolskih goveda, posavskih konja, crne slavonske svinje)

3. Zaštita biološke raznolikosti zaštićenog krajolika

4. Nadzirani pristup infrastrukturi u zaštićenom području

5. 100 km of trasirane i obilježene biciklističke biciklističke I jahačke staze kroz zaštićena područja

6. Osigurati konstantnu prisutnost profesionalnog čuvara

7. Konstatan monitoring i evaluacija biološke raznolikosti