Indigenous and Community Conservation (ICCA) Consortiuma (2011.-2012.)


GI ZA ČISTI ZRAK


ZELENI FORUM


UDRUGE UZGAJIVAČA


ZAGOVARAČKA MREŽA


PAŠNJAČKA ZAJEDNICA


Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam (2011)


Paneuropski projekt “Ark” i “Rescue” mreže za domaće životinje


Dunavski forum (od 2005) (DEF)


(na vrh)


MREŽE
INICIJATIVE
PODRŠKE DRUGIMA









Indigenous and Community Conservation (ICCA) Consortiuma (2011.-2012.)

Uspjeh je i međunarodno priznanje Gajni kao rijetkom preostalom primjeru u ovom dijelu Europe gdje nevladina udruga u suradnji sa lokalnom zajednicom aktivno upravlja zaštićenim područjem. BED je u 2012 primljen u članstvo u Indigenous and Community Conserved Areas Consortium – ICCA
Tri su osnovne definirajuće karakteristike ICCA područja:

  • Zajednica je usko vezana uz definirani ekosistem (vrstu ili stanište), bilo kulturno ili/ zbog opstanka i ovisnosti vezane uz ekosistem
  • Upravljačke odluke i napori zajednice vode očuvanju ekosistema, vrsta, ekoloških usluga i pripadajućih kulturnih vrijednosti ( čak i kada je cilj odluka usmjeren i u neku drugu svrhu a ne nužno očuvanje, npr osiguranje materijalne sigurnosti, vodnih režima, očuvanje kulturnih i duhovnih mjesta itd.
  • Zajednica je glavni dionik u donošenju odluka (upravljanju) i provedbi vezanoj za upravljanje područjem, institucije u lokalnoj zajednici imaju kapacitet da te odluke i provedu. U puno slučajeva su prisutni i drugi dionici u suradnji ili partnerstvu ali primarno donošenje odluka leži u zainteresiranoj zajednici.

U svijetu danas postoje tisuće ICCA područja , i iako je u mnogima od njih tradicija održivih aktivnosti duža nego u onim područjima zaštićenima od države često su nepriznata u tim sistemima i sustavno zanemarivana. Iris Beneš, voditeljica Brodskog ekološkog društva –BED-a predstavila je primjer Gajne kraj Slavonskog Broda - poplavnog zaštićenog pašnjaka koji je uz pomoć civilnih inicijativa zadržao svoju vrijednost i koji nudi inovativna rješenja u sudjelovanju zajednice u upravljanju vrijednim područjima prirode. Na sreću, priznanje ICCA područja i svijest o važnosti njihove uloge u očuvanju biološke raznolikosti u svijetu je u porastu. Peti svjetski kongres parkova i Program rada na zaštićenim područjima Konvencije o biloškoj raznolikosti prihvatio je koncept ICCA područja kao legitimnog za zaštitu prirode i područja koje zahtijevaju uključivanje u postojeće sustave zaštićenih područja. Na vladama potpisnicima te konvencije (kao što je i Hrvatska) je da pronađu načine kako ih najbolje uklopiti u postojeće sustave zaštićenih područja. Bogatstvo svježih i inspirativnih ideja tijekom radionice i sudionici iz raznih zemalja Europe zalog su za ostvarenje budućnosti povezane uz ICCA područja. Mnogi od njih naglasili su hitnost u postupanju jer Europa gubi danas mnogo tradicionalnih znanja i praksi koji su činili osnovu svojih zajednica već stoljećima.
korisni linkovi:
link

GI ZA ČISTI ZRAK
BED aktivno sudjeluje u aktivnostima mreže udruga i pojedinaca pod nazivom Građanska inicijativa za čisti zrak u Slavonskom Brodu.






ZELENI FORUM
Putem Zelenog foruma (mreža zagovaračkih ekoloških organizacija na nivou RH) sudjelujemo u inicijativama vezanim za zagovaranje i lobiranje.
UDRUGE UZGAJIVAČA
BED je konstantna logička, administrativna i programska podrška udrugama uzgajivača izvornih pasmina – jednoj nacionalnoj - Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolskog goveda (UUSSPG) i jednoj regionalnoj - Udruga uzgajivača hrvatskog posavskog konja (UUHPK Slavonija).
ZAGOVARAČKA MREŽA
BED sudjeluje u praćenju i podršci aktivnostima Zagovaračke mreže koja okuplja organizacije civilnoga društva i aktiviste civilnog društva u Hrvatskoj koje djeluju na zaštiti i promociji vrijednosti iz članka 3. Ustava, a putem koje se istima šalju različite obavijesti koje bi mogle biti korisne u njihovu radu (informacije o zakonodavnoj djelatnosti, nacrti i prijedlozi Zakona, dnevnim redovima sjednica Sabora i saborskih odbora itd.). BED je i jedna od organizacija podržavateljice Platforme 112-vladavina prava. (od 2011.) Platforme organizacija civilnog društva u Hrvatskoj okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom zahtijeva drugačiju Hrvatsku – Hrvatsku u kojoj je vladavina prava stvarno uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.
PAŠNJAČKA ZAJEDNICA
Brodsko ekološko društvo-BED jedna je od pravnih osoba koja je glavni pokretač i član Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna u Općini Oprisavci kraj Slavonskog Broda (preregistrirane 2012. godine kao logični nastavak Braniteljske zadruge osnovane 2007. godine baš u svrhu organiziranog upravljanja pašnjakom) i nevladina udruga sa korijenima u lokalnoj zajednici koja već više od dva desetljeća pomaže očuvanju tog područja. Prema postojećim pravilnicima i zakonima napravljene su i mjere i uvjeti zaštite prirode koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko posavske županije poslala na središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode. Godine neriješenog statusa tog zajedničkog pašnjaka neumitno prolaze i jedan su od važnih faktora u odustajanju lokalnog stanovništva o d prakse ekstenzivnog pašarenja. U Gajnu je najviše zalaganjem BED-a kroz projekte EU, raznih ministarstava i drugih subjekata uloženo preko milijun i pol kuna ali taj entuzijazam lokalnih aktera nije popraćen institucionalnom podrškom i iz godine u godinu se smanjuje broj uzgajivača jer ne mogu izdržati nejasni pravni status i nedobivanje potpora usprkos svim težim uvjetima gospodarenja koje moraju izdržati.
Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam (2011)
EFNCP je europska mreža koja diže svijest o poljoprivredi niskog intenziteta koja je neraskidivo vezana s očuvanjem prirode.






Paneuropski projekt “Ark” i “Rescue” mreže za domaće životinje
(European Livestock Breeds Ark and Rescue Net) (2010) koji služi kao stanica za spašavanje genetičkih resursa domaćih životinja
ARCA NET Gajna






Dunavski forum (od 2005) (DEF)