zaklada logo
BED je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Članstvo u mrežama

Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam

Indigenous Peoples' and Community Conserved Areas Consortium

Zeleni forum
Javna ustanova NATURA SLAVONICA

PARTNERSTVA U PROJEKTIMA


INOVATIVNIM UMOM DO PAMETNIH ŠKOLA


POPLAVNO PODRUČJE RIJEKE SAVE - SUSRET KULTURE I PRIRODE


JAVNE POLITIKE DUGOG DOMETA: ZEMLJA - VODA – ZRAK


STVARANJE PREDUVJETA ZA TRAJNU ZAŠTITU PODOLSKOG GOVEDA – MRRŠVG


STAN NA GAJNI


INOVATIVNIM UMOM DO PAMETNIH ŠKOLA (na vrh)(dalje)

Brodsko ekološko društvo BED zajedno s Zelenom akcijom, Brodsko-posavskom županijom , Tuzlanskim kantonom a pod vodstvom Centra za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli u svibnju 2017. godine potpisalo je suradnju u prekograničnom projektu naziva "Inovativnim umom do pametnih škola“ (Innovative minds for smart schools ), INTERREG-IPA CBC Cro-BiH 2016. Ukupna vrijednost projekta koji se bavi energetskom obnovom škola je 1.644.127,82 EUR. Projekt će trajati 27 mjeseci u sklopu kojih je planirana energetska obnova jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji (OŠ Sibinj) te 6 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.
Aktivnosti koje će biti realizirane u projektu:


više o aktivnostima vezanim za projekt

POPLAVNO PODRUČJE RIJEKE SAVE - SUSRET KULTURE I PRIRODE (na vrh)(dalje)

‘Sava kultura NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekta koji je izabran za financiranje od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijati će se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije sljedećih 18 mjeseci. Projekt je počeo 16.09.2014., a na dosadašnjim sastancima projektnog tima pokrenute su aktivnosti koje će dovesti do krajnjeg cilja - izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj. Projekt predviđa širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda. Osnovat će se i suradnička vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Planiraju se i promotivne aktivnosti usmjerene na širu javnost, putem materijala, izložbi te eko sajma u Zagrebu. Sve je popraćeno edukacijom ciljanih skupina i jačanjem međusobne suradnje na poplavnom području rijeke Save.
više o aktivnostima vezanim za projekt

JAVNE POLITIKE DUGOG DOMETA: ZEMLJA - VODA – ZRAK (na vrh)(dalje)

Udruge za zaštitu okoliša i prirode Brodsko ekološko društvo-BED iz Slavonskog Broda i Zelena akcija iz Zagreba u suradnji sa Građanskom inicijativom za čist zrak u Slavonskom Brodu i Gradskom knjižnicom Slavonski Brod organizirale su javnu tribinu "Projekti i aktivnosti koje utječu na okoliš u Slavonskom Brodu - Što i kako mogu učiniti građani ? ". Tribina je održana 7. rujna 2012. u prostorijama Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu. Javna tribina bila je namijenjena svim građanima/kama Slavonskog Broda, u cilju praćenja aktualnog stanja okoliša u Slavonskom Brodu, s osvrtom na radnje i rezultate koje su obećala tijela na državnom i lokalnom nivou u posljednjoj godini dana. Na tribini su se iznijela i iskustva drugih organizacija u praćenju svih koraka u velikim energetskim projektima s obzirom na najavljene projekte u našoj županiji. Na tribini su kao izlagači predstavnice i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, grada Slavonskog Broda, Brodsko-posavske županije, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Državnog hidrometeorološkog zavoda te članovi Zelene akcije i Građanske inicijative za čist zrak u Slavonskom Brodu. Isti dan u prijepodnevnim satima održana je radionica koja je bila otvorena pojedincima i članovima udruga, prvenstveno ali ne i isključivo onih aktivnih na području zaštite okoliša i prirode. Na radionici su se ponudila znanja i iskustva u lobiranju i zagovaranju od strane udruga i građana te ponudili alate za takve aktivnosti i razmijenili iskustva rada u mrežama udruga i pojedinaca i njihovom funkcioniranju. Radionica se nastavljala na studijski posjet Slavonskom Brodu i značajnom krajobrazu Gajna u sklopu projekta „Javne politike dugog dometa: zemlja - voda – zrak“ koji zajednički provode pored organizacije – koordinatorice Zelene akcije sljedeće partnerske organizacije: Zeleni Osijek, Planinarsko društvo Vrlovka, Ekoturistiko i Brodsko ekološko društvo-BED a financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. U sklopu studijskog posjeta članovi navedenih udruga su osim upoznavanja sa radom Brodskog ekološkog društva-BED-a sudjelovali u akciji čišćenja obale rijeke Save i značajnog krajobraza Gajna
mediji

STVARANJE PREDUVJETA ZA TRAJNU ZAŠTITU PODOLSKOG GOVEDA – MRRŠVG (na vrh)(dalje)

Slavonsko srijemsko podolsko govedo Nositelj: Braniteljska zadruga Eko-Gajna Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva BED je u konstatnim kontaktima sa drugim proizvođačima i uzgajivačima podolskog goveda u svrhu povezivanja uzgajivača i sistematskog rada na regionalnom i nacionalnom nivou. BED je također jedan od najjaktivnijih članova Udruge uzgajača slavonsko –srijemskog podolca (UUSSP) BED sa svojim projektnim timom i dalje nastavlja pomagati Braniteljskoj Eko zadruzi Gajna u koju su udruženi poljoprivredni proizvođači iz sela koja okružuju zaštićeni pašnjak a koju smo i osnovali u CARDS projektu. BED administrativno i stručno prati cijeli projekt U projektu PSGO-a projektni tim BED-a pomaže Eko-zadruzi Gajna u provođenju projekta „Stvaranje preduvjeta za trajnu zaštitu podolskog goveda“. U tom projektu putem umjetne oplodnje pokušava se doći do novih bikovskih linija nedostatak kojih je glavni i do sada neprevaziđeni problem u očuvanje ove kritično ugrožene pasmine. BED tim ugostio je izaslanstvo Ministarstvo regionalnog razvoja (PSGO direktorica i 4 djelatnika te predstavnik Svjetske banke za Hrvatsku kao i stručnjak za gospodarstvo iz Svjetske banke) Domaćin sastanaka bila je Općina Oprisavci a prisutni su bili i uzgajivači koji su sudjelovali u projektu. Uz suradnju sa Nacionalnim koordinatorom za genetske resurse FAO-a profesorom Antom Ivankovićem sa Agronomskog fakulteta prijavljen je sažetak za stručni rad pod nazivom: Stvaranje novih bikovskih linija – preduvjet za trajnu zaštitu slavonsko-srijemskog podolskog goveda. (2. Konferencija o izvornim pasminama i sortama kao dijelu prirodne i kulturne baštine s međunarodnim sudjelovanjem 22.- 25. rujna 2010.), PorečSTAN NA GAJNI (na vrh)

Potencijalni izgled stana na Gajni izgrađenog od strane BED Vlada RH potpisala je sporazum sa Svjetskom bankom povezano na financiranje u sklopu Projekta ulaganja u zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj tzv. NPIP projekt (Nature Protection Investment Project). Projekt financira Svjetska banka, a korisnik mu je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u suradnji s Institutom za međunarodne odnose. Na Gajni se planira izgraditi informativno-edukativni centar u formi tradicijskog šokačkog stana (mjesto na kojem se bivalo pri radovima u polju ili čuvanju stoke) koji će biti adekvatno opremljen za prihvat turista, posjetitelja i korisnika pašnjaka te održavanje radionica i predavanja na temu očuvanja prostora, prirode i Nacionalne i Natura 2000 ekološke mreže. Centar bi se koristio i u svrhu drugih znanstvenih i stručnih predavanja iz područja zaštite prirodne i kulturne baštine. Izgradila bi se i poučna staza koja bi sadržavala informacije o prirodnoj vrijednosti područja, povijesnim i tradicijskim vrijednostima i ekološkoj mreži Natura 2000 čiji bi dio trebala postati i Gajna ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju. BED je bio inicijator koji je osigurao početna sredstva, izgradio protupoplavni plato i temelje a sad je partner u tom projektu.
(više)