VIZIJA


(Zašto postojimo)
Očuvani krajobrazi koji nestaju,
prirodne i kulturne vrijednosti,
uvedene prakse održivog razvoja koje podržavaju zaštitu prirode i bioraznolikosti
u našoj županiji.
Ljudi svjesni vrijednosti čiste prirode i okoliša, kulturne baštine.
Očuvane autohtone pasmine, tradicijski način gradnje.


GDJE JE GAJNA ?