Ukupna vrijednost projekta:
166.500,00 €

Izvor financiranja:
Financijska podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova

Trajanje projekta:
1.12.2020. – 30.11.2022.

Voditelj projekta : Zelena akcija


Sadržaj ove stranica isključiva je odgovornost Brodskog ekološkog društva-BED-a


JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akcijuProjekt „JEKA! - Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju“ usmjeren je na globalni i lokalni problem produbljivanja klimatske krize te nedovoljnog kapaciteta građanskih inicijativa i građa u Hrvatskoj i regiji da svojim djelovanjem utječu na klimatske politike. Postoji znanstveni i međunarodni politički konsenzus o hitnosti korjenitih promjena u svim sektorima, želimo li izbjeći katastrofalne posljedice klimatskih promjena u sljedećim desetljećima. Hrvatska, koja dosadašnjim strategijama i planiranim projektima nije pokazala razumijevanje dubine ovog problema, uskoro će unutar Zelenog europskog plana donositi za budućnost ključne klimatske propise. Zbog toga je glavni cilj projekta izgraditi dinamični i umreženi klimatski pokret, koji će inovativnim metodama javno zagovarati hitni odgovor na klimatsku krizu. Pokret će se sastojati od OCD-i, neformalnih aktivističkih grupa i građana svih dobnih skupina, posebice mladih, kao i pravnika zainteresiranih za pravne aspekte zagovaranja, koji su ujedno i ciljne skupine ovog projekta.Ciljevi i aktivnosti projekta:


  1. Izgraditi dinamičan i umrežen klimatski pokret u RH i regiji te treninzima, laboratorijima, edukativnim materijalima i klimatskim kampom osnažiti lokalne inicijative i OCD-a za inovativno javno zagovaranje
  2. Izgraditi i povećati kapacitete aktivističkih grupa, pravnika te neformalnih inicijativa i OCD-a u Hrvatskoj i regiji kroz edukacije i treninge za aktivno zagovaranje rješenja klimatskih promjena
  3. Iskoristiti znanje stečeno navedenim edukacijama i umrežavanjem za provedbu nacionalne i lokalnih klimatskih kampanja i korištenje novih aktivističkih metoda u svrhu odgovora na ključne klimatske politike
  4. Osnažiti Aktivističku grupu Zelene akcije putem javnih događaja, radionica i sastanaka za privlačenje novih aktivista/ica te efikasnije komuniciranje teme klimatskih promjena u svrhu osvješćivanja šire javnosti

Očekivane promjene nakon provedbe projekta:03.06.2022. Edukacija o strateškim parnicama: potrebna bolja zaštita okoliša i aktivista


Zelena akcija je u petak, 3. lipnja, održala edukaciju o strateškim (klimatskim) parnicama na kojoj su sudjelovali predstavnici udruga i institucija te studenti i studentice.Na ovoj su edukaciji strani i domaći stručnjaci udrugama, pravnicama te studenticama prava prenijeli iskustva i mogućnosti strateških okolišnih parnica. Upoznali su ih i sa strateškim parnicama protiv sudjelovanja javnosti (tzv. SLAPP) odnosno parnicama koje se pokreću protiv organizacija civilnog društvai/ili ekoloških aktivista i aktivistkinja i mehanizmima protiv istih. U tom smislu, polaznice edukacije mogle su čuti što je potrebno za stratešku parnicu, što se time želi postići, kao i zanimljive primjere iz Hrvatske, ali i Mađarske kako strateških parnica, tako i tzv. SLAPP slučajeva koji su, nažalost, sve brojniji protiv udruga i branitelja okoliša. Također, na edukaciji smo, zajedno s predstavnicom Ureda povjerenika za informiranje, razmijenili mišljenja o pravu na pristup okolišnim informacijama u posljednjih 10 godina te se osvrnuli na mogućnosti poboljšanja istog.


04.06.2021. Sastanak grupe volontera na Gajni


U okviru projekta JEKA sastanak članova pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna na temu Upravljanje Gajnom - kako možemo utjecati na lokalne vlasti i na zakonski okvir vezan uz zemljište. Daljnje teme su se pokrile na ovom sastanku su kako kao aktivni građani utjecati na percepciju članova općinskog vijeća, koji su problemi koji se pojavljuju i na koji način to promijeniti kako bi uspjeli zadržati način gospodarenja na Gajni koji je nisko intenzivan i povoljan za klimu.


07. i 08.06.2021. Održana edukacija o metodama javnog zagovaranja u Tuheljskim Toplicama


U sklopu projekta JEKA održana je dvodnevna edukacija u kojoj su glavna tematska područja podijeljena u 3 modula: 1. Direktne akcije i prosvjedi, 2. Kreativni aktivizam (artivism) i 3. Pravni mehanizmi u zaštiti okoliša i klime. Kao jedan od rezultata nastao je i Zapisnik znanja treninga o metodama javnog zagovaranja. Edukacije su i mjesta umrežavanja pojedinaca, raznih organizacija i inicijativa koje se bave tematikom klimatskih promjena.


10.07.2021. Prvi od tri – aktivističko-zagovarački laboratorij u projektu JEKA


Održan prvi laboratorij za aktivističke inovacije o metodama javnog zagovaranja na temu klimatskih promjena u prostorijama Zelene akcije u Zagrebu. Cilj ove edukacije je ojačati kapacitete aktera koji djeluju na temama okoliša i klime, prvenstveno organizacije civilnog društva i lokalne inicijative, o metodama javnog zagovaranja na temu klimatskih promjena. Ideja jest zajednički pronaći i osmisliti nove, inovativne i kreativne metode za uspješne akcije, kampanje i zagovaračke aktivnosti. Osim sudjelovanja u procesu osmišljavanja novih metoda, cilj laboratorija jest i umrežavanje raznih organizacija i inicijativa, dijeljenje iskustava te razvijanje potencijalnih suradnja.


24.09.2021. Laboratorij za aktivističke inovacije – umjetničke prakse za aktivizam


U sklopu projekta JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju u Zagrebu je održan 2. Laboratorij za aktivističke inovacije. Kroz interaktivni rad zajednički nalazimo i osmišljavamo nove, inovativne i kreativne metode za uspješne akcije, kampanje i zagovaračke aktivnosti - umjetničke prakse u službi osvještavanja o klimatskoj krizi.


22.10.2021. Održan 3. laboratorij za aktivističke inovacije


U sklopu projekta JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju u Zagrebu je održan 3. Laboratorij za aktivističke inovacije. Nakon aktivističkog i artivističkog, Zelena akcija organizirala je Laboratorij za pravo okoliša uz podršku partnera u projektu (Brodsko ekološko društvo – BED, Eko Zadar i Udruga za zaštitu okoliša i prirode – Pan). Nakon uvodnog predavanja o Pravu okoliša, na programu su se našle prakse iz RH vezane za konkretne probleme s kojima su se organizacije u svom djelovanju susrele, i putevima njihovog rješavanja, a partner iz Norveške Natur og Ungdom održao je prezentaciju o klimatskoj tužbi koju su podnijeli. Uz edukaciju, zajedno smo pretresli konkretne i hipotetske pravne situacije u zaštiti okoliša i podijelili iskustva. Uz moderiranje Željke Leljak Gracin predavanja su održali i Denis Francišković iz Eko-Pana i Enes Ćerimagić iz Zelene akcije. Laboratorijima u okviru projekta JEKA jačaju se kapaciteti organizacija civilnog društva i lokalnih inicijativa o metodama javnog zagovaranja na temu klimatskih promjena i osmišljavaju nove metode i zagovaračke prakse..