Ukupna vrijednost projekta:
166.500,00 €

Izvor financiranja:
Financijska podrška Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova

Trajanje projekta:
1.12.2020. – 30.11.2022.

Voditelj projekta : Zelena akcija


Sadržaj ove stranica isključiva je odgovornost Brodskog ekološkog društva-BED-a


JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akcijuProjekt „JEKA! - Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju“ usmjeren je na globalni i lokalni problem produbljivanja klimatske krize te nedovoljnog kapaciteta građanskih inicijativa i građa u Hrvatskoj i regiji da svojim djelovanjem utječu na klimatske politike. Postoji znanstveni i međunarodni politički konsenzus o hitnosti korjenitih promjena u svim sektorima, želimo li izbjeći katastrofalne posljedice klimatskih promjena u sljedećim desetljećima. Hrvatska, koja dosadašnjim strategijama i planiranim projektima nije pokazala razumijevanje dubine ovog problema, uskoro će unutar Zelenog europskog plana donositi za budućnost ključne klimatske propise. Zbog toga je glavni cilj projekta izgraditi dinamični i umreženi klimatski pokret, koji će inovativnim metodama javno zagovarati hitni odgovor na klimatsku krizu. Pokret će se sastojati od OCD-i, neformalnih aktivističkih grupa i građana svih dobnih skupina, posebice mladih, kao i pravnika zainteresiranih za pravne aspekte zagovaranja, koji su ujedno i ciljne skupine ovog projekta.Ciljevi i aktivnosti projekta:


  1. Izgraditi dinamičan i umrežen klimatski pokret u RH i regiji te treninzima, laboratorijima, edukativnim materijalima i klimatskim kampom osnažiti lokalne inicijative i OCD-a za inovativno javno zagovaranje
  2. Izgraditi i povećati kapacitete aktivističkih grupa, pravnika te neformalnih inicijativa i OCD-a u Hrvatskoj i regiji kroz edukacije i treninge za aktivno zagovaranje rješenja klimatskih promjena
  3. Iskoristiti znanje stečeno navedenim edukacijama i umrežavanjem za provedbu nacionalne i lokalnih klimatskih kampanja i korištenje novih aktivističkih metoda u svrhu odgovora na ključne klimatske politike
  4. Osnažiti Aktivističku grupu Zelene akcije putem javnih događaja, radionica i sastanaka za privlačenje novih aktivista/ica te efikasnije komuniciranje teme klimatskih promjena u svrhu osvješćivanja šire javnosti

Očekivane promjene nakon provedbe projekta: