LANDCARE EUROPE CAPTURES CARBON!Godine 2017. njemačko Savezno ministarstvo za gospodarska pitanja i klimatske akcije (BMWK) pokrenulo je Europsku klimatsku inicijativu (EUKI) za ublažavanje i smanjenje emisija stakleničkih plinova i unaprjeđenje suradnje u klimatskim mjerama u Europi. Kako bi postigao taj cilj, financira najbolje klimatske projekte na šest tema, uključujući "uklanjanje i ponore ugljika". Ovo je jedno od tematskih područja u kojima su aktivne tzv. Landcare organizacije (briga o zemlji), budući da su močvarna i tresetna područja, travnjaci, tla i agrošumarski sustavi prirodna skladišta ugljika.
Gotovo 2,5-godišnji projekt koji podupire EUKI naziva "LANDCARE EUROPE Captures Carbon - Supporting Natural Climate Protection in Agricultural Landscapes" pokrenut je u studenom 2023. Projekt koordinira njemačka Landcare udruga za skrb o zemljištu “Deutscher Verband für Landschaftspflege” (DVL) u suradnji s četiri partnera u provedbi: Brodsko ekološko društvo-BED iz Hrvatske, Baltički ekološki forum (BEF)iz Litve, Češko društvo za ornitologiju, te Agri-Cultura-Natura Transylvaniae Association (ACNT)iz Rumunjske. Landcare Europe e.V. je europska krovna organizacija za organizacije Landcare. Osnovan je u lipnju 2023. na inicijativu DVL-a u bliskoj suradnji s još 11 država članica EU-a.


Projekt podupire prirodnu zaštitu klime pokazujući kako se poljoprivrednim krajobrazima može upravljati kako bi se poboljšao njihov kapacitet skladištenja ugljika. Istodobno, naglašava aspekte očuvanja tla i vode, bioraznolikosti i profitabilnosti farmi. Svjetionički projekti iz partnerskih zemalja, ali i diljem Europe, sastavljaju se i dijele među poljoprivrednicima, organizacijama za skrb o zemljištu i donositeljima političkih odluka u Europi. Među ostalim rezultatima, izradit će se kratki video zapisi posebno uspješnih inicijativa. Partneri će također razviti preporuke za Zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP), kako izravno o mjerama na razini EU-a tako i o njihovoj provedbi, kako je navedeno u nacionalnim strateškim planovima. EUKI projekt planira četiri radionice s ekskurzijama u zemljama partnerima. Tijekom ovih radionica sudionici će prikupljati i raspravljati o mjerama klimatske politike i primjerima praktične primjene. Radionice su prvenstveno namijenjene organizacijama koje se bave brigom o zemljištu, znanstvenicima i donositeljima političkih odluka kao akterima koji mogu učinkovito implementirati zaštitu klime u našim europskim poljoprivrednim krajolicima. Projekt također pruža priliku za uspostavljanje novih partnerstava i dobivanje članova za Landcare Europe. Landcare Europe e.V. je europska krovna organizacija za organizacije Landcare (Skrb, briga o zemlji). Osnovana je u lipnju 2023. na inicijativu DVL-a u bliskoj suradnji s još 11 država članica EU-a, a Brodsko ekološko društvo-BED bilo je među osnivačima.