Prekogranični projekt naziva "Inovativnim umom do pametnih škola“ (Innovative minds for smart schools ), INTERREG-IPA CBC Cro-BiH 2016. koji se bavi energetskom obnovom škola ukupne vrijednosti 1.644.127,82 EUR. Projekt će trajati 27 mjeseci u sklopu kojih je planirana energetska obnova jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji (OŠ Sibinj) te 6 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. U Projekt će biti uključeno više od 29.000 učenika, nastavnika i ravnatelja. Glavni fokus projekta su edukacija i osvještavanje koristi energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.Inovativnim umom do pametnih škola – prekogranični projekt Hrvatska-BiHBrodsko ekološko društvo BED zajedno s Zelenom akcijom, Brodsko-posavskom županijom , Tuzlanskim kantonom a pod vodstvom Centra za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli u svibnju 2017. godine potpisalo je suradnju u prekograničnom projektu naziva "Inovativnim umom do pametnih škola“ (Innovative minds for smart schools ), INTERREG-IPA CBC Cro-BiH 2016. Ukupna vrijednost projekta koji se bavi energetskom obnovom škola je 1.644.127,82 EUR. Projekt će trajati 27 mjeseci u sklopu kojih je planirana energetska obnova jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji (OŠ Sibinj) te 6 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Projekt je posebno zanimljiv zbog aktivnosti koje će promicati uz energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša imati i natjecateljski duh gdje će biti uključeno više od 29.000 učenika, nastavnika i ravnatelja. Planirano je četveromjesečno natjecanje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije, natjecanje učenika (pojedinaca) osnovnih i srednjih škola u projektnom području u IT/tehničkim inovacijama u ovlasti obnovljivih izvora energije, dva sajma inovacija/solarna festivala koja će se održati u novo-opremljenim solarnim laboratorijima škola-pobjednica, natjecanja u štednji energije na kojima će se javnosti predstaviti i učenici-učesnici sedmodnevnog ljetnog kampa mladih inovatora, dva šestodnevna seminara za obuku energetskih menadžera iz projektnog područja te sedam manifestacija svečanog otvaranja obnovljenih školskih objekata , sedam pratećih okruglih stolova i dva završna foruma (jedan u Slavonskom Brodu i jedan u Tuzli – oba s prekograničnim učešćem) svi s fokusom na okolišne, financijske i poslovne koristi povećanja energetske učinkovitosti u građevinarstvu.


Objava tendera


19.07.2017. kreće jedna od prvih aktivnosti koja se realizira u okviru projekta "Pametne škole", objava tendera: „Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektu Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” u Kladnju“. Pored MSŠ Kladanj, investirat će se u energetsku obnovu još 6 objekata osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). U Brodsko-posavskoj županiji: (1) OŠ Sibinj; u Tuzlanskom kantonu: (2) OŠ „Ivan Goran Kovačić“ (Općina Gradačac), (3) Druga osnovna škola Srebrenik (općina Srebrenik), (4) OŠ Gornja Tuzla (Grad Tuzla), (5) OŠ Sapna (općina Sapna), (6) OŠ Omazići (Općina Banovići), i (7) Mješovita srednja škola Kladanj (Općina Kladanj). S početkom nove školske godine u rujnu 2017. godine, počinju i projektne aktivnosti usmjerene na učenike i učenice. Organizirat ćemo natjecanje za škole, za pojedince inovatore, opremit ćemo solarne laboratorije, organizirati ljetni kamp, solarni festival, itd. Sve aktivnosti usmjerene su na druženje učenika_ca i njihovih nastavnika_ca, razmjenu iskustava i dobrih praksi kao i na učenje i usvajanje novih vještina. Mediji su veoma zainterani za "Pametne škole" te redovito prate naše aktivnosti i o njima izvještavaju u svojim informativnim emisijama. *Projekt se financira iz INTERREG CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Prvi sastanak projektnog tima

12.06.2017. godine  u kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, održan je prvi sastanak projektnog tima INTERREG prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola“ (Pametne škole). Sastanku su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera: Centar za razvoj i podršku, Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavska županija, Tuzlanski kanton i Brodsko ekološko društvo iz Slavonskog Broda.
Neke od tema sastanka o kojima su projektni partneri razgovarali su bile: Ključne odredbe ugovora o implementaciji projekta, planiranje projekta, izvještavanje o realizaciji projektnih aktivnosti te eventualni rizici koji se mogu javiti tokom implementacije.
„Pametne škole“ je prekogranični projekat vrijednosti 3,2 miliona KM koji se finansira iz INTERREG IPA CBC programa Hrvatska- Bosna i Hercegovina . Crna Gora 2014-20120. Implementacijski tim čini 27 osoba koje će zajedničkim snagama  u prekograničnom području realizovati niz aktivnosti.
U 27 mjeseci koliko se projekt planira provoditi investirat će se u energetsku obnovu objekata 7 osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). To su: U Brodsko-posavskoj županiji: (1) OŠ Sibinj; u Tuzlanskom kantonu: (2) OŠ „Ivan Goran Kovačić" (Općina Gradačac), (3) Druga osnovna škola Srebrenik (općina Srebrenik), (4) OŠ Gornja Tuzla (Grad Tuzla), (5) OŠ Sapna (općina Sapna), (6) OŠ Omazići (Općina Banovići), i (7) Mješovita srednja škola Kladanj (Općina Kladanj). Dodatne aktivnosti projekta uključuju prekogranično 4-mjesečno takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije (primjenom ne-investicijskih metoda, tj. promjenom ponašanja), pri čemu će svaka od dvije škole pobjednice (jedna u BPŽ i jedna u TK) kao nagradu dobiti instaliranje fotonaponskog solarnog sistema i opremanje „solarne laboratorije" (koje će uz mentorstvo eksperata Centra za razvoj i podršku i Zelene akcije, izvršiti učenici i nastavnici škola-pobjednica). Također u planu je i prekogranično takmičenje učenika-pojedinaca osnovnih i srednjih škola u projektnom području u IT/tehničkim inovacijama u oblasti obnovljivih izvora energije, pri čemu će 20 najuspješnijih inovatora iz Brodsko-posavske županije i Tuzlanskog kantona imati priliku izraditi /tehnički unaprijediti svoje inovacije na 7-dnevnom ljetnjem kampu mladih inovatora koji će se održati u Brodsko-posavskoj županiji. Nakon uvodnog sastanka projektnih partnere počinjemo sa realizacijom aktivnosti. Neke od prvih aktivnosti koje će se desiti u narednom periodu su osmišljavanje vizuelnog identiteta te pripremne aktivnosti za rekonstrukciju prve škole, a to je OŠ Kladanj.