Ciljevi projekta:
METAR će kroz inovativne metode i znanstvena istraživanja napore usmjeriti ka pronalasku rješenja za istovremeno suzbijanje problema klimatskih promjena i energetskog siromaštva

Ukupna vrijednost projekta:
3.599.995,32 kuna

Izvor financiranja:
Europska unija, Europski socijalni fond

Trajanje projekta:
36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Voditelj projekta : Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Projekt se provodi u okviru poziva Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.
Sadržaj ove stranica isključiva je odgovornost Brodskog ekološkog društva-BED-a


METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)Brodsko ekološko društvo-BED - uz voditelja projekta – Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) i u suradnji sa još devet partnerskih organizacija, u vremenu od 36 mjeseci radit će na uspostavi tematske mreže u kojoj će okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, podučavati i povesti promjene koje su potrebne da bismo se prilagodili klimatskim promjenama i ublažili ih te naučili kako se ponašati u novim okolnostima.
Mreža želi okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, javne uprave, znanstveno-istraživačke institucija, te socijalne partnere s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje. Partneri u ovom projektu, uz BED su : Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udruga Zelena Istra, Zelena akcija, Forum za slobodu odgoja, Terra Hub, Institut za političku ekologiju, Fakultet elektronike i računarstva iz Zagreba, Institut za društvena istraživanja te Grad Zagreb.


Ciljevi i aktivnosti projekta METAR do bolje klime


Opći cilj projekta Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Potpisivanje Sporazuma o suradnji svih partnera na projektu kojim će se obvezati na trajnu suradnju kroz METAR do bolje klime kako bi povećali vidljivost mreže METAR, a time i doprinijeli boljem informiranju javnosti
 2. Kapacitiranje predstavnika OCD – a za argumentirano zagovaranje
 3. Izrada smjernica javnih klimatskih politika o utemeljenih na dokazima
 4. Izgradnja kapaciteta OCD-a za veći utjecaj u procesu donošenja odluka
 5. Platforma za razmjenu informacija koja će spajati dionike iz različitih sektora stremeći istovremenom suzbijanju klimatskih promjena, adaptaciji na neizbježne klimatske promjene te socio-ekonomskom razvoju koji omogućuje društvo bez energetskog siromaštva
 6. Osnaživanje budućih generacija
 7. Financiranje budućih srodnih aktivnosti

Elementi projekta:

 1. Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
 2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
 3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 4. Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka

Okrugli stol o klimatskim promjenama – Metar do bolje klime


Okrugli stol o klimatskim promjenama tijekom kojeg je Tomislav Cik ispred Društva za oblikovanje održivog razvoja predstavio sažetak šestog izvješća Međuvladinog panela o klimatskim promjenama. U diskusiji se ukazalo na izazove komuniciranja okolišnih i klimatskih tema prema građanima, ali i donositeljima odluka. Izražena je i zabrinutost oko pravednosti tranzicije koju je nužno provesti te smanjenom povjerenju koji građani imaju prema informacija koje se pojavljuju u medijima. Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju – METAR do bolje klime trenutno okuplja 30-ak udruga, jedinica lokalne samouprave i znanstvenih institucija iz cijele RH.

Objavljene smjernice za provođenje strukturiranog dijaloga


U sklopu projekta METAR, projektni partneri su napisali Smjernice za provođenje strukturiranog dijaloga. Strukturirani dijalog se najčešće određuje kao participativni proces u kojem građani ili neka specifična skupina građana (određena demografskim socijalnim ili interesnim karakteristikama) i donositelji odluka surađuju u oblikovanju javnih politika koje se odnose na tu interesnu skupinu građana. U smjernicama se nalaze primjeri iz RH, uključujući i suradničko vijeće Gajne.
LINK na smjernice

Kreativni natječaj: “Nabaci ideju, fotku, rimu za bolju klimu!”


Pozivamo vas da sudjelujete u natječaju za učeničke radove Tematske mreže za pravednu i niskougljičnu tranziciju za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj „Metar do bolje klime”. Natječajem želimo potaknuti učenike/ice na promišljanje, istraživanje i predstavljanje svojih stavova, ideja i istraživanja o klimatskim promjenama, klimi i održivosti. Učenički bi radovi osim „u kakvom okolišu živim” i „kakav okoliš želim” trebali prenijeti i poruku „kako klimatske promjene utječu na naš život“, „što ja kao učenik:ica mogu učiniti za ublažavanje posljedica klimatskih promjena i očuvanje bioraznolikosti“, „kako se mi kao društvo možemo bolje prilagoditi klimatskim promjenama“, „kako ja zamišljam održivu budućnost“. Na natječaj se mogu prijaviti svi:e učenici:ice osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, a sam rad/radove prijavljuje mentor/ica ispunjavanjem obrasca.
Prijavom pristajete na Pravila natječaja „Nabaci ideju, fotku, rimu za bolju klimu!”.
Natječaj je otvoren od 10.01.2023. do 13.03.2023. u 12:00 (podne). Više informacija o prijavi te druge novosti o natječaju potražite na mrežnoj stranici projekta „Metar do bolje klime”. Za eventualne poteškoće prilikom prijave javite se na e-adresu: natjecaj.metar@fso.hr Hvala vam na sudjelovanju!

Održane dvije fokus grupe u Slavonskom Brodu


U sklopu METAR projekta 22.11.2022. održane su dvije fokus grupe s lokalnim dionicima u Slavonskom Brodu. Prisustvovali su projektni partneri, djelatnici javnih ustanova i članovi civilnog društva u Slavonskom Brodu. Potaknute su rasprave o dostupnim alatima i modelima za lokalnu borbu protiv klimatske krize i mogućnostima promjene određenih lokalnih navika za postizanje definiranih ciljeva. Sudionici su imali priliku komentirati rezultate istraživanja sedam hrvatskih gradova, jedan od kojih je bio i Slavonski Brod, te tako pobliže definirati teme održivosti iz lokalne perspektive, poput javnih zelenih površina, održivog transporta, održive poljoprivrede i mnogih drugih.

Priče iz budućnosti četiri grada


U razdoblju od veljače do svibnja u sklopu projekta “METAR do bolje klime” provedene su fokus grupe u četiri grada: Puli, Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu. Fokus grupe organizirali su i proveli Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Terra Hub Croatia i u suradnji s lokalnim partnerima (BRODSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO – BED, Eko-Zadar, Udruga Zelena Istra i Zelena akcija). Fokus grupe, odnosno strukturirani vođeni razgovori uključivale su lokalne predstavnike jedinica lokalne samouprave, znanstveno-istraživačkih institucija i organizacija civilnog društva. U dijalogu s navedenim dionicima pokušali smo saznati više o iskustvu i razumijevanju problema u okolišu i klimatskih promjena iz lokalne perspektive, te saznati nešto više o perspektivama rješenja na uočene probleme. U tu svrhu u našim razgovorima korištene su vinjete, to jest kratke priče o hipotetskim likovima u hipotetskim situacijama i okolnostima o kojima su sudionici istraživanja bili pozvani izraziti svoje mišljenje. Vinjete, koje su pisali partneri projekta koji u tim gradovima žive i djeluju, predočile su realne, odnosno znanstveno utemeljene, ali dvije različite vizije budućnosti tih područja te su sudionike dodatno potaknule na razgovor o trenutnim opasnostima i mogućim odgovorima na klimatsku krizu. Važno je napomenuti da su sve vinjete fikcija, no bazirane su na znanstvenoj literaturi, scenarijima I predviđanjima znanstvenika. Naših 8 priča iz 4 grada samo su jedna moguća vizija budućnosti, a na vama je da zamislite svoju viziju grada u kakvom želite živjeti i u kojem će budući naraštaji živjeti :Priče iz budućnosti četiri grada

Poziv za dionike odgojno-obrazovnog sustava da sudjeluju u savjetovanju


Jedan od posebnih ciljeva tematske mreže „METAR“ izrada je smjernica javnih klimatskih politika utemeljenih na dokazima. Tijekom konzorcijskog savjetovanja pokazala se potreba izrade smjernica na koji način odgojno-obrazovni sustav može pridonijeti, pa čak i postati prvak prilagodbe klimatskim promjenama, ublažavanja posljedica klimatskih promjena te doprinosa niskougljičnoj tranziciji. Potreba za ovakvim Smjernicama dolazi iz nekoliko razloga. Prije svega, zbog svoje veličine i zato što priprema mlade ljude za život u neizvjesnim i nepredvidljivim okolnostima budućnosti, odgojno-obrazovni sustav igra i igrat će važnu ulogu u prilagodbi i ublažavanju posljedica klimatskih promjena i doprinosa niskougljičnoj tranziciji. Drugi razlog je što niz strateških dokumenata, kako domaćih tako i međunarodnih, opisuje ulogu i važnost odgojno-obrazovnog sustava u prilagodbi klimatskim promjenama. Treće, djeca i mladi izražavaju visoku zabrinutost stanjem okoliša i klime kao i nedovoljnim djelovanjem prilagođavanja klimatskim promjenama što pred odgojno-obrazovni sustav i odrasle općenito stavlja zadatak slušanja i odgovora na njihova pitanja i potrebe.

Na istim poveznicama nalazi se i obrazac gdje možete upisati komentare na sadržaj.

U Puli održan regionalni okrugli stol "Lokalno planiranje za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama”


U okviru projekta METAR BED je 9. i 10.6.2022. sudjelovao na okruglom stolu sa temom "Lokalno planiranje za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama”, te radionici/edukaciji o Odrastu (degrowth).
U organizaciji Udruge Zelena Istre te udruge DOOR 9. lipnja se u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc u Puli održao regionalni okrugli stol „Lokalno planiranje za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama”. Na okruglom stolu okupili su se stručnjaci, znanstvenici, aktivisti, predstavnici Grada Zagreba, Grada Pule te tvrtki iz regije kako bi razmjenili iskustva na temu klimatskih mreža, lokalnog energetskog i klimatskog planiranja.
Osim okruglog stola kroz tri dana sudionici su imali prilike sudjelovati na edukaciji o Odrastu (degrowth) koju je vodio dr.sc. Mladen Domazet iz Instituta za političku ekologiju, održati partnerske sastanke te upoznati grad Pulu kao i domaćine - Udrugu Zelena Istra i Društveni centar Rojc. Više o događaju možete proitati na stranici Zelene istre

Javno savjetovanje - smjernice o obnovljivoj energiji


U okviru projekta METAR do bolje klime održali smo javno savjetovanje o dva dokumenta:

Savjetovanje je dio projekta METAR do bolje klime u čijoj provedbi sudjeluje 11 partnerskih organizacija, od čega dvije znanstvene institucije, osam udruga te jedan grad. U navedenim dokumentima sažeto se navode prednosti ugradnje sunčane elektrane na krovove, mjere koje jedinice lokalne samouprave mogu poduzeti kako bi potaknule veće korištenje sunčeve energije te druge korisne informacije i preporuke. Više o samom savjetovanju mogli ste saznati na online izlaganju koje se održalo 23. veljače.2022. u 18:00 sati (zoom link). Pozivali smo sve gradove, općine, županije, stručnjake, tvrtke te građanke i građane da do srijede 9. ožujka. sudjeluju u javnom savjetovanju o sadržaju smjernica, tako da u online obrasce (za JLS i za građane) upišu svoje komentare na sadržaj navedenih dokumenata.

Klima se mijenja brže nego što se mi prilagođavamo – može li nam pomoći mreža METAR do bolje klime? - tematska fokus grupa (Slavonski Brod, 2.2.2022.)


Predstavnice i predstavnici Grada Slavonskog Broda, institucija javnog sektora u županiji Brodsko-posavskoj, Sveučilišta u Slavonskom Brodu i organizacija civilnog društva kojima je zajedničko da se bave pitanjima razvoja, ekologijom i očuvanjem prirode, održivom energijom, poljoprivredom ili pak edukacijom, jučer su sudjelovali u tematskoj fokus grupi na jednu od najizazovnijih i najkompleksnijih tema današnjice, na temu klimatskih promjena. Fokus grupa održana je u sklopu aktivnosti projekta METAR do bolje klime, a u organizaciji Instituta za društvena istraživanja iz Zagreba i udruga DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja), Terra Hub te uz podršku Instituta za političku ekologiju i Brodskog ekološkog društva-BED. Sudionici su upozorili na predviđene opasnosti od klimatskih promjena na mnogim poljima naglašavajući ona u poljoprivredi i proizvodnji hrane, dostupnosti vode i energije te na složenost i povezanost problema koje može donijeti potrebna energetska tranzicija – od tehnoloških do društvenih. Složili su se da rješenja koja se nude stvaraju pritisak ne samo na građane nego i na institucije te da sva zelena rješenja nisu nužno i održiva, zahtijevaju pažljivo promišljanje kako ne bi negativno utjecala na prirodu poput za Slavoniju posebno važnih šumskih ekosustava ili kreirala dodatni otpad čije daljnje gospodarenje još nije riješeno. Također su se složili da problemi leže i u nedovoljnom znanju, informiranosti i razumijevanju kako problema tako i rješenja, cijenama i pristupačnosti novih tehnologija u odnosu na standard građana ili mogućnosti gospodarstva te posebno u navikama ljudi sklonih komforu i nesklonih promjenama. Kao mali kuriozitet, na fokus grupi korištena su dva suprotna scenarija, optimistična i pesimistična vizija života u gradu za 30-ak godina, u doba koje će biti značajno izmijenjeno utjecajima klimatskih promjena.
Zaključeno je da je za izbjegavanje pesimističnog scenarija te potrebnu prilagodbu na sve što klimatske promjene donose potrebno puno više suradnji u kojima inače razdvojeni lokalni dionici mogu djelovati sinergijski. Klima se mijenja brže nego se mi možemo prilagoditi te je stoga potrebno dodatnog rada na osnaživanju pojedinaca i organizacija, edukacije i rada s informiranim i osnaženim građanima što je ujedno i zadaća tematske mreže METAR u kojoj se planiraju okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, podučavati i povesti promjene potrebne da bismo se prilagodili klimatskim promjenama te naučili kako se ponašati u novim okolnostima, te izbjegli pesimistični scenarij budućnosti u kakvoj ne želimo da žive naša djeca.

Održan je 7. Sastanak partnera projekta „METAR do bolje klime“ i okrugli stol na temu energetskog siromaštva (Zadar, 27. i 28. rujna 2021.)


Okrugli stol na temu energetskog siromaštva u Zadarskoj županiji, održan 27. rujna 2021. godine, u Hotelu Kolovare u Zadru okupio je stručnjake iz gradskog društva Crvenog Križa (Nikolina Kučina), Zadarske regionalne agencije Zadra Nova (Ive Surić) i Društva za oblikovanje održivog razvoja (Anamari Majdandžić, Miljenka Kuhar i Anja Vulinec). Cilj okruglog stola je bio povezati stručnjake koji rade na različitim projektima (Metar do bolje klime, Empowermed, Powerpoor i Enpor) te da se ukaže na zajedničke izazove i moguća rješenja. Rasprava je, prije svega, bila usredotočena na izazove s kojima se lokalni partneri susreću u radu s korisnicima te na potencijale uključivanja zajednice u rješavanje izazova energetskog siromaštva. Sugovornici iz Zadarske županije su upozorili da Županija nema na raspolaganju dovoljno svojih sredstava za pružanje pomoći onima koja je ona najpotrebnija, da u prikupljanju sredstva uvelike ovisi o projektnim sredstvima i o državnom proračunu. Problem s nedostatnim sredstvima i neredovitim pristupom projektnim sredstvima se posebno očituje u području energetske učinkovitosti – na području Županije veliki dio stambenog fonda bi trebalo obnoviti, što bi dovelo do povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja stope energetskog siromaštva. Osim neredovitih otvaranja poziva, problem niske razine energetske obnove stvaraju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi i odgađanje potpune obnove zgrada te prenošenje problema na buduće generacije. Ujedno, nisko povjerenje građana u programe pomoći, odnosno činjenica da dio građana nije dovoljno informiran o različitim programima pomoći, dovodi do odbijanja sudjelovanja u programima. Rasprava tijekom okruglog stola je pokazala da je problem niske energetske učinkovitosti i visoke stope energetskog siromaštva, te visoke stope osobnog siromaštva puno dublji i ne samo da negativno utječe na pojedince već i na cijele zajednice. Stoga je jedan od zaključaka da je potrebno uložiti više truda u radu s lokalnim zajednicama i istaknutim pojedincima koji mogu načelom „iznutra prema van“ utjecati na promjene u svojim zajednicama. Jedino u suradnji sa zajednicom su moguća cjelovita rješenja koja će pridonijeti ne samo obnovi stambenog fonda već i povećanju uključenosti i integracije pojedinaca koji se uslijed vlastite borbe s ekonomskim i energetskim siromaštvom često nalaze na marginama društva. Osim okruglog stola održano je i niz predavanja u okviru projekta „METAR do bolje klime“. Željka Jurlina (Eko Zadar) predstavila je rad udruge “Eko-Zadar” te podatke o lokalnim dionicima na zadarskom području koji su prikupljeni preko upitnika provedenog u prvom kvartalu 2021. godine. Interes za sudjelovanje u tematskoj mreži povezanoj s klimatskim promjenama iskazale su Zadarska županija, 4 jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije, 6 javnih institucija i 6 organizacija civilnog društva s područja Zadarske županije. Zatim je održano predavanje o anketnom istraživanju ISSP Okoliš IV (2021): stavovi o okolišu, klimatskim promjenama i energetskom siromaštvu u Republici Hrvatskoj. Predavanje je održao Tomislav Cik (DOOR/IDIZ). Treće predavanje je održao dr. Brannon Andersen sa Sveučilišta Furman, trenutačno gostujući profesor na Sveučilištu u Rijeci, na temu: „We cannot build our way out of climate change: the problem of sustainable infrastructure“. Sergio Tirado Herrero, znanstveni suradnik Instituta za znanost i tehnologiju okoliša (ICTA-UAB) na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) održao je predavanje o indikatorima energetskog siromaštva s primjerom Španjolske. Posljednje predavanje je održao Ninoslav Holjevac s FER-a s fokusom na znanstveno istraživanje “Adaptacija na klimatske promjene – AHP metoda“.

Sastanak partnera projekta METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)


1 U prostorijama Društvenog centra 'Rojc' u Puli 17. i 18. lipnja održan je peti sastanak partnera projekta METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj). Predstavnici organizacija civilnog društva i znanstveno-istraživačkih organizacija iz Zagreba, Zadra, Pule i Slavonskog Broda okupili su se kako bi predstavili provedene projektne aktivnosti te nastavili s jačanjem tematske mreže za tranziciju u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Dvodnevni sastanak partnera započeo je izlaganjem Veljka Vorkapića (DOOR) o konceptu SECAP-a, akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama i ključnim strateškim dokumentima za planiranje zelene tranzicije na lokalnoj razini, a koji se provode u sklopu Sporazuma gradonačelnika europskih gradova. Nakon toga, Bernard Ivčić (Zelena akcija) prezentirao je rezultate istraživanja o primjerima dobre prakse argumentiranog zagovaranja, pri čemu su predstavljeni određeni sinergijski napori međunarodnih organizacija civilnog društva i znanosti u provođenju zelenih politika utemeljenih na rezultatima znanstvenih istraživanja. Sudionici su tako imali priliku saznati više o dinamici te temeljnim obilježjima suradnje između OCD-ova i znanstveno-istraživačkih institucija u raznim sektorima djelovanja, te detaljnije raspraviti o relevantnim izazovima i prilikama koje omogućava takav oblik zagovaračkog djelovanja. Prvi dan petog sastanka partnera projekta METAR privela je kraju prezentacija prof. dr. sc. Marka Delimara (FER) o ključnim rezultatima znanstvenog istraživanja, objavljenog u časopisu Energies, tj. studije slučaja za Hrvatsku koja se fokusira na problem određivanja optimalne nominalne snage mrežnih fotonaponskih sustava, kako bi se izbjeglo smanjenje neto sadašnje vrijednosti i povećanje razdoblja povrata investicija prosumer-a. Drugi dan sastanka bio je posvećen planiranju daljnjih aktivnosti projekta, primarno vezano uz formaliziranje suradnje u sklopu tematske mreže, izradi web page-a mreže, izradi smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na provedenim i planiranim znanstvenim istraživanjima te analizi njihova društvenog utjecaja. Prilikom rasprave o smjernicama za razvoj javnih politika, osnovno pitanje je bilo o tome na čemu se usredotočiti pri razvoju smjernica, pri čemu su se istaknule smjernice za poticanje integriranih solarnih sustava. Također, zaključeno je da će adaptacija na klimatske promjene sadržavati tri aspekta: analiza SECAPA-a (AHP pristup), lokalne krafne i financijska analiza provedbe smjernica dok će se u segmentu „socio-ekonomski razvoj“, mreža usredotočiti na obnovljive izvore energije i njihov utjecaj na društvo. Tijekom drugog dana sastanak Miljenka Kuhar (DOOR) i dr. sc. Mladen Domazet (IPE) gostovali su u programu Radio Rojca, gdje su između ostalog predstavili i projekt METAR do bolje klime.

Održan Kick-off sastanak u sklopu projekta METAR do bolje klime


Nakon dvije i pol godine čekanja da se završe svi administrativni koraci, dočekali smo i taj dan – METAR je napokon krenuo. Prvi projektni sastanak održan je 23.11. 2020. online. Zajedno s nositeljem i partnerskim organizacijama, dogovorili smo prve korake u uspostavi tematske mreže u kojoj ćemo okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, podučavati i povesti promjene koje su potrebne da bismo se prilagodili klimatskim promjenama i ublažili ih te naučili kako se ponašati u novim okolnostima. Rad na projektu počinjemo razrađivanjem metodologije za ispitivanje kojim ćemo utvrditi kako građani ocjenjuju ozbiljnost klimatskog problema, njegovu opasnost po stabilnost okoliša, natjecanje s gospodarskim razvojem te učinkovitost politike Europske unije i Hrvatske u borbi protiv klimatskih promjena.