Prekogranični projekt naziva "Inovativnim umom do pametnih škola“ (Innovative minds for smart schools ), INTERREG-IPA CBC Cro-BiH 2016. koji se bavi energetskom obnovom škola ukupne vrijednosti 1.644.127,82 EUR. Projekt će trajati 27 mjeseci u sklopu kojih je planirana energetska obnova jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji (OŠ Sibinj) te 6 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. U Projekt će biti uključeno više od 29.000 učenika, nastavnika i ravnatelja. Glavni fokus projekta su edukacija i osvještavanje koristi energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.


Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena na ovoj stranici isključiva su odgovornost Brodskog ekološkog društva-BED-a.

Inovativnim umom do pametnih škola – prekogranični projekt Hrvatska-BiHBrodsko ekološko društvo BED zajedno s Zelenom akcijom, Brodsko-posavskom županijom , Tuzlanskim kantonom a pod vodstvom Centra za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli u svibnju 2017. godine potpisalo je suradnju u prekograničnom projektu naziva "Inovativnim umom do pametnih škola“ (Innovative minds for smart schools ), INTERREG-IPA CBC Cro-BiH 2016. Ukupna vrijednost projekta koji se bavi energetskom obnovom škola je 1.644.127,82 EUR. Projekt će trajati 27 mjeseci u sklopu kojih je planirana energetska obnova jedne škole u Brodsko-posavskoj županiji (OŠ Sibinj) te 6 osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Projekt je posebno zanimljiv zbog aktivnosti koje će promicati uz energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša imati i natjecateljski duh gdje će biti uključeno više od 29.000 učenika, nastavnika i ravnatelja. Planirano je četveromjesečno natjecanje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije, natjecanje učenika (pojedinaca) osnovnih i srednjih škola u projektnom području u IT/tehničkim inovacijama u ovlasti obnovljivih izvora energije, dva sajma inovacija/solarna festivala koja će se održati u novo-opremljenim solarnim laboratorijima škola-pobjednica, natjecanja u štednji energije na kojima će se javnosti predstaviti i učenici-učesnici sedmodnevnog ljetnog kampa mladih inovatora, dva šestodnevna seminara za obuku energetskih menadžera iz projektnog područja te sedam manifestacija svečanog otvaranja obnovljenih školskih objekata , sedam pratećih okruglih stolova i dva završna foruma (jedan u Slavonskom Brodu i jedan u Tuzli – oba s prekograničnim učešćem) svi s fokusom na okolišne, financijske i poslovne koristi povećanja energetske učinkovitosti u građevinarstvu.


Počeo trening za energetske menadžere


U periodu od 15. do 17. siječnja 2018. godine u Tuzli je proveden prvi krug obuke za energetske menadžere iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije. Jedini način da se u javnim objektima prati i planira potrošnja energije jest da se educiraju osobe koje će dobiti zvanje “energetski menadžer“. Energetski menadžer je osoba koje prikuplja i analizira podatke o načinu korištenja energije, predlaže mjere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati provođenje mjera energetske učinkovitosti. Cilj obuke je da osposobi energetske menadžere koji će moći kvalitetno odgovoriti zahtjevima zakonske regulative (javna preduzeća i ustanove), ali i zahtjevima suvremene tržišne ekonomije (gospodarstvo) za efikasnije korištenje energije. Na obuci su sudjelovali većinom zaposlenici u školama i to 15 polaznika iz Tuzlanskog kantona i 8 iz Brodsko-posavske županije. Tijekom prvog ciklusa obuke, polaznicima su prezentirane teme:

Drugi ciklus obuke održat će se u veljači 2018. godine. Ista obuka bit će realizirana za još jednu grupu polaznika iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije, a provest će se u Slavonskom Brodu. *Obuka se provodi u okviru projekta PAMETNE ŠKOLE koji realizira Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruga Zelena akcija iz Zagreba te Brodsko ekološko društva (BED) iz Slavonskog Broda. Vrijednost projekta je 1,6 milijuna eura, a financira se iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Obuka za Energetske menadžere


Svjedoci smo da su posebno tokom sezone grijanja školski objekti izloženi velikim gubicima energije i visokim financijskim izdacima za grijanje. Jedini način da se u javnim objektima prati i planira potrošnja energije jest da se educiraju osobe koje će dobiti zvanje “energetski menadžer“. Energetski menadžer je osoba koja prikuplja i analizira podatke o načinu korištenja energije, predlaže mjere koje doprinose racionalnoj upotrebi energije i prati provođenje mjera energetske učinkovitosti. U narednom periodu u okviru projekta PAMETNE ŠKOLE organizira se obuka za dvije grupe energetskih menadžera iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije. Kroz obuku će proći više od 40 sudionika i sudionica, većinom zaposlenika/ca u obrazovnim institucijama. Po Zakonu o energetskoj učinkovitosti NN 127/2014 koji je na snazi u RH, između ostalog javni sektor u RH dužan je upravljati potrošnjom energije i vode na energetski učinkovit način tako da imenuje pravnu ili fizičku osobu zaduženu za praćenje potrošnje energije i vode, redovito prati i najmanje jednom mjesečno unosi podatke o potrošnji energije i vode u zgradama u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom, te periodički, a najkasnije jednom godišnje analizira potrošnju energije u zgradama i o tome izvijestiti. Način upravljanja potrošnjom energije, analiza potrošnje energije i način izvještavanja propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove graditeljstva. Cilj obuke je osposobiti energetske menadžere koji će moći kvalitetno odgovoriti zahtjevima zakonske regulative (javna poduzeća i ustanove), ali i zahtjevima suvremenog tržišnog gospodarstva) za učinkovitije korištenje energije. *Projekt PAMETNE ŠKOLE provodi Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruga Zelena akcija iz Zagreba i Brodsko ekološko društva (BED) iz Slavonskog Broda. Vrijednost projekta je 1,6 milijuna eura, a financira se iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Svečano otvoreno regionalno natjecanje škola „Navike promijeni- školu opremi“


05.12.2017. godine u Bosanskom kulturnom centru (BKC) u Tuzli, BiH, održana je svečana ceremonija službenog otvaranja regionalnog natjecanja škola „Navike promijeni – školu opremi“. Na ceremoniji su prisustvovali Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, dva zamjenika Župana Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković i Damir Mirković, članovi projektnog tima, predstavnici medija, i timovi svih 105 škola koje su se prijavile na takmičenje, i to 81 škole iz Tuzlanskog kantona (BiH) i 24 škole iz Brodsko-posavske županije (HR). Učenici, profesori i ravnatelji iz skoro svih prijavljenih škola iz Brodsko-posavske županije bili su prisutni na ceremoniji. Takmičenje obuhvaća ukupno 37596 korisnika objekata osnovnih i srednjih škola, Cilj natjecanja je promocija energetske učinkovitosti i uštede energije i vode, bez ikakvih dodatnih investicija, samo promjenom ponašanja korisnika objekta. Natjecanje se realizira u projektnoj regiji - Tuzlanskom kantonu i Brodsko-posavskoj županiji. Sve škole koje su se prijavile na natjecanje, to će činiti u jednoj od kategorija: smanjenje potrošnje električne energije, smanjenje potrošnje vode ili smanjenje potrošnje toplinske energije. Nakon natjecanja koje će trajati četiri mjeseca, od 1. prosinca 2017. do 31. ožujka 2018. godine, bit će proglašene dvije škole pobjednice - jedna u Tuzlanskom kantonu, a druga u Brodsko-posavskoj županiji. Po jedna škola - pobjednica iz svake države bit će nagrađena sa:

Uskoro počinje natjecanje škola


U proteklom periodu sve osnovne i srednje škole iz Tuzlanskog kantona i Brodsko-posavske županije imale su priliku prijaviti se na regionalno natjecanje škola u uštedi energije i vode “Navike promijeni školu opremi”. Natjecanje službeno počinje 5. prosinca 2017. godine, kada ćemo u Tuzli ugostiti predstavnike_ce svih škola koje su se prijavile na natjecanje. Dvije škole koje budu najuspješnije u natjecanju osvojit će vrijedne nagrade za svoju školu: Fotonaponski sistem za proizvodnju električne energije, koji će biti instaliran na objektu škole; i Solarni laboratorij, koji će zajedničkim praktičnim radom opremiti učenici_e škole, uz pomoć svojih nastavnika_ce i mentora_e osoguranog_e od strane organizatora natjecanja. U svrhu opremanja laboratorija, organizatori natjecanja će osigurati materijal potreban za izradu eksponata /opreme (kao npr. solarno drvo, solarna klupa, solarni roštilj, solarna lampa, i slično). Sve što bude izrađeno tokom zajedničkog praktičnog rada opremanja solarnog laboratorija, ostaje u vlasništvu škola pobjednica. Na ovom linku možeš vidjeti popis prijavljenih škola

Natjecanje - Inovativnim umom do pametne energije - do 20.12.2017.


U cilju promocije mladih inovatora u unapređenju njihovih inovacija u oblastima korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti, te šira promocija njihovih znanja i tehničkih dostignuća, organiziramo regionalno natjecanje „Inovativnim umom do pametne energije“. Pozivamo sve mlade inovatore ili ekipe inovatora, učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu (BiH) i Brodsko-posavskoj županiji (HR) da se prijave na takmičenje i osvoje zanimljive nagrade. Prijavljene inovacije moraju biti u okviru korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti, a inovacije mogu spadati u jednu od slijedećih oblasti: robotika, mehanika, informacione tehnologije, građevinarstvo, itd. istovremeno, inovacija može biti u obliku proizvoda, procesa, usluge ili materijala. Dvadeset natjecatelja čije su prijave osvojile najveći broj bodova će dobiti nagrade i priliku za daljnje unapređenje svojih inovacija, kroz praktičan rad na sedmodnevnom kampu mladih inovatora koji će se održati u drugoj polovini lipnja 2018. godine u Brodsko-posavskoj županiji. Poziv je otvoren do 20.12.2017. više

Pametna škola – MSŠ “Musa Ćazim Ćatić”


25.10.2017. Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ smještena je u centru Kladnja, okružena prirodnim bogatstvima i povezana s glavnom prometnicom Tuzla – Sarajevo. Od školske 1993/94.godine, škola nosi naziv Javna ustanova Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“. Projektom "Pametne škole" je predviđeno, između ostalog, i investiranje u energetsku obnovu objekata 7 osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). Prva škola u kojoj se izvode građevinsko-zanatski radovi na provedbi mjera energetske učinkovitosti je MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ u Kladnju. više

3. sastanak projektnog tima


18.10.2017. Natjecanje škola „Navike promijeni školu opremi“ trenutno je za škole najinteresantnija aktivnost koja se provodi unutar projekta "Pametne škole". Projektni tim je u proteklom razdoblju održao dva sastanka, jedan u Tuzli i jedan u Slavonskom Brodu. Na sastancima, pored što je razgovarano o natjecanju škola, izrađena je i dokumentacija za natjecanje inovatora, koje će uskoro biti otvoreno. više

Takmičenje škola – Navike promijeni – školu opremi !


26.09.2017. U Brodsko-posavskoj županiji i Tuzlanskom kantonu sve osnovne i srednje škole koje mogu izmjeriti svoju potrošnju su prihvatljive kao natjecateljice u takmičenju u energetskoj učinkovitosti. Takmičenje se odvija u sklopu tima INTERREG prekograničnog projekta Inovativnim umom do pametnih škola (Pametne škole) a moguće je osvojiti i vrijedne nagrade. Detalje – upute, obrasce i kontakt informacije možete vidjeti na stranici vodećeg partnera .

Drugi sastanak projektnog tima – pripreme za takmičenje škola


20.09.2017. Brodsko ekološko društvo- BED bio je domaćin prvom dijelu drugog sastanka projektnog tima INTERREG prekograničnog projekta Inovativnim umom do pametnih škola (Pametne škole). Sastanku su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera iz RH te Centra za razvoj i podršku kao vodećeg partnera. Na sastanku je izvješteno o dosadašnjim aktivnostima vezanim uz natječaje koji su provedeni te dogovoreni okvirni datumi održavanja događanja unutar projekta u slijedećem periodu. Drugi dio sastanka održao se u prostorijama Brodsko-posavske županije gdje se dodatno sa pročelnicom županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu dogovaralo o radu s osnovnim i srednjim školama te o suglasnostima oko regulativa u BiH i Hrvatskoj. projektne aktivnosti

Prvi sastanak projektnog tima

12.06.2017. godine  u kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, održan je prvi sastanak projektnog tima INTERREG prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola“ (Pametne škole). Sastanku su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera: Centar za razvoj i podršku, Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavska županija, Tuzlanski kanton i Brodsko ekološko društvo iz Slavonskog Broda.
Neke od tema sastanka o kojima su projektni partneri razgovarali su bile: Ključne odredbe ugovora o implementaciji projekta, planiranje projekta, izvještavanje o realizaciji projektnih aktivnosti te eventualni rizici koji se mogu javiti tokom implementacije.
„Pametne škole“ je prekogranični projekat vrijednosti 3,2 miliona KM koji se finansira iz INTERREG IPA CBC programa Hrvatska- Bosna i Hercegovina . Crna Gora 2014-20120. Implementacijski tim čini 27 osoba koje će zajedničkim snagama  u prekograničnom području realizovati niz aktivnosti.
U 27 mjeseci koliko se projekt planira provoditi investirat će se u energetsku obnovu objekata 7 osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). To su: U Brodsko-posavskoj županiji: (1) OŠ Sibinj; u Tuzlanskom kantonu: (2) OŠ „Ivan Goran Kovačić" (Općina Gradačac), (3) Druga osnovna škola Srebrenik (općina Srebrenik), (4) OŠ Gornja Tuzla (Grad Tuzla), (5) OŠ Sapna (općina Sapna), (6) OŠ Omazići (Općina Banovići), i (7) Mješovita srednja škola Kladanj (Općina Kladanj). Dodatne aktivnosti projekta uključuju prekogranično 4-mjesečno takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije (primjenom ne-investicijskih metoda, tj. promjenom ponašanja), pri čemu će svaka od dvije škole pobjednice (jedna u BPŽ i jedna u TK) kao nagradu dobiti instaliranje fotonaponskog solarnog sistema i opremanje „solarne laboratorije" (koje će uz mentorstvo eksperata Centra za razvoj i podršku i Zelene akcije, izvršiti učenici i nastavnici škola-pobjednica). Također u planu je i prekogranično takmičenje učenika-pojedinaca osnovnih i srednjih škola u projektnom području u IT/tehničkim inovacijama u oblasti obnovljivih izvora energije, pri čemu će 20 najuspješnijih inovatora iz Brodsko-posavske županije i Tuzlanskog kantona imati priliku izraditi /tehnički unaprijediti svoje inovacije na 7-dnevnom ljetnjem kampu mladih inovatora koji će se održati u Brodsko-posavskoj županiji. Nakon uvodnog sastanka projektnih partnere počinjemo sa realizacijom aktivnosti. Neke od prvih aktivnosti koje će se desiti u narednom periodu su osmišljavanje vizuelnog identiteta te pripremne aktivnosti za rekonstrukciju prve škole, a to je OŠ Kladanj.

Objava tendera


19.07.2017. kreće jedna od prvih aktivnosti koja se realizira u okviru projekta "Pametne škole", objava tendera: „Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektu Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” u Kladnju“. Pored MSŠ Kladanj, investirat će se u energetsku obnovu još 6 objekata osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). U Brodsko-posavskoj županiji: (1) OŠ Sibinj; u Tuzlanskom kantonu: (2) OŠ „Ivan Goran Kovačić“ (Općina Gradačac), (3) Druga osnovna škola Srebrenik (općina Srebrenik), (4) OŠ Gornja Tuzla (Grad Tuzla), (5) OŠ Sapna (općina Sapna), (6) OŠ Omazići (Općina Banovići), i (7) Mješovita srednja škola Kladanj (Općina Kladanj). S početkom nove školske godine u rujnu 2017. godine, počinju i projektne aktivnosti usmjerene na učenike i učenice. Organizirat ćemo natjecanje za škole, za pojedince inovatore, opremit ćemo solarne laboratorije, organizirati ljetni kamp, solarni festival, itd. Sve aktivnosti usmjerene su na druženje učenika_ca i njihovih nastavnika_ca, razmjenu iskustava i dobrih praksi kao i na učenje i usvajanje novih vještina. Mediji su veoma zainterani za "Pametne škole" te redovito prate naše aktivnosti i o njima izvještavaju u svojim informativnim emisijama. *Projekt se financira iz INTERREG CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.