Članstvo u mrežama

Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam

Indigenous Peoples' and Community Conserved Areas Consortium

Zeleni forum
Javna ustanova NATURA SLAVONICA

O NAMA

Brodsko ekološko društvo osnovano je 19. svibnja 1989 godine. Najveći vidljivi uspjeh BED je učinilo u Programu zaštite i unaprijeđenja Gajne. Na osnovu mišljenja Republičkog zavoda za zaštitu i odluke tadašnje Skupštine općine Slav. Brod, a na preporuku BED-a 14. rujna 1990. god. Gajna je dobila status zaštićenog krajolika a BED kao udruga nadzor nad provedbom mjera i uvjeta zaštite prirode u suradnji sa inspekcijskim službama. Rijedak je to primjer gdje udruga u suradnji sa lokalnom zajednicom upravlja zaštićenim područjem no suradnja na tom polju se nastavila i sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije koja od 2007. godine formalno upravlja Gajnom. Danas imamo 160 registriranih članova i oko 40 aktivista. BED je do sada bio uključen u 30-ak većih projekata ostalih organizacija vezano za Savu.Educiramo i promičemo putem naših projekata i publikacija i vrijednosti očuvanja krajobraza, zaštitu biološke raznolikosti, očuvanje okoliša te tradicijske i kulturne baštine.

Redovno smo prisutni na nacionalnim i međunarodnim edukacijama povezanim sa EU zakonodavstvom, Natura 2000 područjima, razvojem civilnog društva i održivim razvojem a od ove godine smo već nekoliko puta sudjelovali kao predavači na konferencijama i tribinama.

BED je i kontakt točka za međunarodni savez/konzorcij (Indigenous and Community Conserved Area - ICCA Consortium) vezan uz upravljanje zajedničkim dobrima i daje koordinatoricu za srednju, istočnu i sjevernu Europu.

Aktivni smo u lobiranju i zagovaranju te prijenosu znanja, standarda i dobre prakse za učinkovito umrežavanje i lobiranje organizacija civilnoga društva radi ostvarenja utjecaja na pozitivne društvene promjene i djelovanje za opće dobro u Republici Hrvatskoj i komuniciranje EU politika.


STRATEŠKI CILJEVI IZ STRATEŠKOG PLANA BED-a 2012-2014

A) Programi/projekti vezani uz zaštiti okoliša i prirode, te održivi razvoj

1. Zaštita i upravljanje značajnim krajobrazom Gajna
2. Interpretacija zaštite prirode
3. Biološka raznolikost i izvorne pasmine domaćih životinja
4. Aktivnosti edukacije u zaštiti okoliša i prirode, te održivog razvoja

B) Lobiranje i zagovaranje na području zaštite okoliša i prirode

1. Sudjelovanje u radnim grupama i tijelima koje utječu na zakonodavstvo
2. Direktno davanje komentara na zakone i pravilnike
3. Umrežavanje na nacionalnom i međunarodnom nivou

C) Zajednička dobra i mehanizmi direktne demokracije

1. Očuvanje područja djelatnošću zajednice (ICCA)
2. Suradnička vijeća na zaštićenim područjima i pašnjačke zajednice

D) Institucionalni razvoj udruge

Samoodrživost, razvoj djelatnosti koja će osigurati stabilno djelovanje udruge, strateško pozicioniranje, vidljivost u društvu


DRUGI O NAMA