BROŠURA O GAJNIJavna ustanova NATURA SLAVONICA
Zelena knjižnica - suradnja GKSB i BED-a

Zelena knjižnica tj. Zeleni kutak u Gradskoj knjižnici Slavonskog Broda osnovan je 2019. godine u suradnji sa Brodskim ekološkim društvom-BED-om. Zelena knjižnica je projekt u RH započet 2011. g. povodom Međunarodne godine biološke raznolikosti s ciljem edukacije javnosti i širenja svijesti o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša. Putem nacionalne akcije „Pokrenimo zelene knjižnice“, kroz knjižnice i knjižničarska društva nastoji se senzibilizirati javnost o važnosti očuvanja našeg jedinog staništa – planete Zemlje. Cilj Zelenih knjižnica je edukacija javnosti i širenje svijesti o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša kroz projekcije dokumentarnih filmova, stručna predavanja, tribine, radionice i promocije knjiga. Ravnateljica GKSB Ružica Bobovečki i Iris Beneš ispred BED-a složile su se kako projekt Zelene knjižnice nije samo fizički prostor, nego širi prostor suradnje i kanal preko kojeg će informacije o zaštiti okoliša, prirode i održivom razvoju lakše dolaziti do šire publike.
više o aktivnostima vezanim za projekt

EUKI projekt: Landcare Europe Captures Carbon !

Landcare logoOdređena vrsta brige/skrbi o zemlji (Landcare) unapređuje prirodna skladišta ugljika (carbon capture) - močvarna i tresetna područja, travnjake, tlo i agrošumarske sustave i pomaže u borbi sa klimatskim promjenama. BED je krenuo u provedbu od studenog 2023. sa vodećim DVL-om i još 3 partnera: BEF iz Litve, ČOS iz Češke, te ACNT iz Rumunjske, u suradnji sa mrežom Landcare Europe. Financira ga Njemačko savezno ministarstvo za gospodarska pitanja i klimatske akcije (BMWK) putem Europske klimatske inicijative EUKI.

Više o projektu

Uz Brodsko ekološko društvo - BED u projektu sudjeluju i:


Godišnja skupština BED-a (izvještaj za 2022.)

Godišnja skupština BED 202215.06.2023. održana je izborna godišnja skupština koja je prihvatila i izvještaj iz 2022. U njoj smo provodili u partnerstvu tri projekta - jedan financiran sredstvima ACF Hrvatska i 2 iz ESF-a (JEKA, JEDRO, METAR). Nastavili smo redovne zagovaračke aktivnosti kroz grupe i odbore i savjete u kojima sjedimo, pomagali organizacije civilnog društva u ruralnom prostoru. Daljnje umrežavanje, aktivnosti na temu upravljanja zajedničkim dobrima, očuvanja prirodne i kulturne baštine, i posvećenost međusektorskoj suradnji i radu s volonterima i dalje je velik dio naših djelatnosti. Nalazili smo se i u tranzicijskoj fazi pri završavanju dugogodišnjeg programa na Gajni, no briga o stadu i zagovaranje za pašnjačku zajednicu na njoj se nastavila, kao i borba za reguliranje statusa. Cijeli izvještaj za 2022. može se vidjeti OVDJE

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Brodsko ekološko društvo-BED - uz voditelja projekta – DOOR i u suradnji sa još devet partnerskih organizacija, u vremenu od 36 mjeseci radit će na uspostavi tematske mreže u kojoj će okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, podučavati i povesti promjene koje su potrebne da bismo se prilagodili klimatskim promjenama i ublažili ih te naučili kako se ponašati u novim okolnostima. Mreža želi okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, javne uprave, znanstveno-istraživačke institucija, te socijalne partnere s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje. Partneri u ovom projektu, uz BED su : Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udruga Zelena Istra, Zelena akcija, Forum za slobodu odgoja, Terra Hub, Institut za političku ekologiju, Fakultet elektronike i računarstva iz Zagreba, Institut za društvena istraživanja te Grad Zagreb.
AKTUALNO o aktivnostima vezanim za projekt

JEKA! – Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju

Projekt JEKA usmjeren je na globalni i lokalni problem produbljivanja klimatske krize te nedovoljnog kapaciteta građanskih inicijativa te građana/ki u Hrvatskoj i regiji da svojim djelovanjem utječu na klimatske politike. Zbog toga je glavni cilj projekta izgraditi dinamični i umreženi klimatski pokret koji će inovativnim metodama javno zagovarati hitni odgovor na klimatsku krizu.
Uz vodećeg partnera Zelenu akciju i Brodsko ekološko društvo - BED u projektu sudjeluju i:

više o projektu

JEDRO - Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad

Brodsko ekološko društvo-BED - uz voditelja projekta – Zelenu akciju i u suradnji sa još devet partnerskih organizacija, u vremenu od 36 mjeseci radit će na uspostavi tematske mreže u kojoj će okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj.

AKTUALNO o aktivnostima vezanim za projekt

Projektni partneri su, uz BED :

Vlažna staništa za život 2 – Euronatur 2020.-2021. - uklanjanje invazivnih vrsta na poplavnom pašnjaku Gajna i edukacija javnosti

Cilj projekta koje Brodsko ekološko društvo-BED provodi u partnerstvu sa javnom ustanovom Natura Slavonica ide u dva smjera - kako bi se osigurala dugoročna održivost od ključne je važnosti angažirati što veći broj lokalnog stanovništva. Također je važno educirati djecu iz obližnje škole o temama o održivoj poljoprivredi, bioraznolikosti na Gajni i invazivnim biljnim vrstama. Ulaganjem u opremu potrebnu za košnju travnjaka visoke prirode prema postojećim pravilima Programa ruralnog razvoja ovaj će projekt ublažiti poteškoće koje poljoprivrednici trpe u pokušaju provođenja loše programiranih mjera. Također će podržati kolektivni način zaštite pašnjaka Gajne - omogućavajući privremene ograde solarnim napajanjem osmišljene za upravljanje različitim stadima na zajedničkom pašnjaku. Drugi dio projekta je nastavak edukacije javnosti o bioraznolikosti i funkcijama ekosustava na vlažnim livadama i pašnjacima kroz Gajnu.

Suradničko vijeće Gajne – suradnjom do uspjeha

Suradničko vijeće Gajne 2019.

Suradnička vijeća uz zaštićena područja nisu obvezni nego tek preporučeni mehanizmi na kojima stanovništvo vezano uz njih, ali i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Tek nekoliko zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj ima osnovana takva savjetodavna i participativna tijela, a značajni krajobraz Gajna je jedno od njih. Gajna je multifunkcionalno područje koje podržava ne samo biološku raznolikost, već i višestruku upotrebu zemljišta u istom prostornom području (zaštita prirode, poljoprivreda, edukacija, obrana od poplava, turizam). više

Projekt razvoja partnerstva u očuvanju prirodne i kulturne baštine na poplavnom području rijeke Save

Kalendar 2014. BED

‘Sava kultura NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekta koji je izabran za financiranje od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijao se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije od 16.09.2014., do 16.03.2016. godine. Krajnji cilj bio je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj. Projekt je obuhvatio širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda. Osnovana su i suradnička vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Sve je to popraćeno promotivnim aktivnostima usmjerene na širu javnost, putem materijala, izložbi te eko sajma u Zagrebu. Sve je popraćeno edukacijom ciljanih skupina i jačanjem međusobne suradnje na poplavnom području rijeke Save. Više o projektu

Jedina pašnjačka zajednica u RH na Gajni

Gajna je trenutno jedino mjesto u RH, koje je uz zalaganje Brodskog ekološkog društva BED-a na tradicionalnom zajedničkom pašnjaku zadržalo zajednički model upravljanja i koje je prilagodilo takvo upravljanje postojećem zakonskom okviru. BED je glavni pokretač i član Pašnjačke zajednice braniteljske zadruge Eko-Gajna u Općini Oprisavci kraj Slavonskog Broda te se godinama zalaže za alternativne modele korištenja i upravljanja zaštićenim područjima i područjima Natura 2000, a posebno u vezi s tradicionalnim korištenjem zajedničkih pašnjaka koji još uvijek postoje u nekim dijelovima poplavnog područja rijeke Save. U 2015. godini uz konstantnu potporu članovima dogodilo se i povećanje članstva (na početku Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna imala je 7 članova, a trenutno ih je 18) to su svi trenutno prisutni uzgajivači iz dva sela koja okružuju Gajnu, Oprisavaca i Poljanaca. PZBZ Eko-Gajna je usvojila Program gospodarenja Gajnom koji služi kao podloga za godišnje programe i koji u sebi sadrži mjere i uvjete zaštite prirode. Uspjeli smo u 2015. godini izmijeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu na način da je konačno priznata mogućnost zajedničkog upravljanja na zajedničkim pašnjacima prihvaćanjem zadruge kao zakupnika zemlje u vlasništvu RH.